Vícepodlažní dům pro parkování osobních vozidel, který se nachází pouhých 5 minut chůze od letištního terminálu, byl závažně poškozen při úterním požáru osobního automobilu, který byl požárnímu útvaru letiště nahlášen ve 20:45.

Podle kamerových záznamů vznikl požár od osobního automobilu značky Land Rover, který parkoval na třetím podlaží. Díky tomu, že budova je otevřeného charakteru, oheň se velmi rychle rozšířil nejprve horizontálním směrem a následně došlo k prohoření do nejvyššího, 4. podlaží. Zasaženy byly také druhé podlaží a přízemí parkovacího domu, kam se požár rozšířil díky hořlavým kapalinám, jež unikaly z požárem poškozených vozidel. Prostory parkovacího domu nebyly vybaveny rozvody sprinklerů – vlastně tam žádná ochrana proti případnému požáru instalována nebyla.

Video z místa požáru uvnitř parkovacího domu na letišti Londýn Luton

Vlivem žáru a vzlínání hořlavých kapalin docházelo k detonacím požárem zasažených vozidel. Stavba parkovacího domu je podle na místo přivolaného statika poškozena natolik, že nelze povolit pohyb osob či automobilů uvnitř stavby. Pro vyproštění automobilů, které nebyly zničeny při požáru, bude nutné zhotovit provizorní lávky z boků parkovacího domu.

Podle zasahujících požárníků bylo zasaženo přibližně 100 automobilů. Naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí, a ani u zasahujících požárníků nejsou evidována zranění, jež by je ohrozila na životech. Podle prvotních zjištění se nejednalo o úmyslně založený požár, požární specialisté se přiklánějí k verzi nešťastné události.

Plný provoz na letišti Luton byl obnoven až dnes (11/10) po třetí hodině odpolední.

Leave a Reply