Severní části Anglie byly po léta považovány za nejzanedbanější v rámci Spojeného království, co se modernizace železniční infrastruktury týče. Nyní se situace mění: do provozu byly nasazeny nové B/EMU jednotky BR Class 777.

Dopravce Merseyrail, který zajišťuje dopravu v rámci příměstské železniční dopravy v Liverpoolu a jeho okolí, si po dlouhou dobu nesl handicap v podobě velmi zastaralého vozového parku, jež byl tvořen sestavou elektrických jednotek řady BR Class 507 a 508. Tyto se vyráběly v letech 1978 až 1980 a bez významné modernizace sloužily provozním potřebám dopravce až do současnosti.

BR Class 508 dopravce Merseyrail Zdroj: Wikipedia

Letos se cestující veřejnost konečně dočká zcela zásadního zkvalitnění dopravních služeb, dopravce začíná do provozu nasazovat nové EMU jednotky BR Class 777 od výrobce Stadler Rail. Ty si dopravce objednal již v roce 2016, jejich výroba pak začala v roce 2018. Celkem si Merseyrail objednal 53 čtyřdílných jednotek BR Class 777, jež mají konstrukční základ ve výrobní řadě Stadler Metro. Původně měly být nasazené do provozu od roku 2019, nic méně tehdejší pandemie viru Sars-Cov-2 měla za následek zdržení výrobního plánu.

Výrobní řada Stadler Metro je modulárním produktem, nemá pevnou výrobní linii jako například Stadler Flirt, či Stadler KISS. Předností modulární platformy je, že každá objednávka může být snadno modifikována dle přání odběratele, včetně jiného dizajnu dané dopravní techniky. Například pro berlínský U-Bahn byly Stadlerem dodány EMU BVG IK, jež se britské BR Class nepodobá takřka nijak, přesto obě řady vycházejí ze stejné modulární platformy.

Stadler BVG IK, EMU pro berlínskou železniční síť U-Bahn. Zdroj: Wikipedia

Zajímavostí dodávky BR Class 777 je, že část dodaných jednotek bude vybavena bateriemi, takto upravené jednotky budou dopravcem využívány na tratích, kde není k dispozici napájení EMU v podobě tzv. “třetí kolejnice” (napájecí kolejnice, vedena ve vyvýšené pozici od kolejových polí). Takto vybavené jednotky budou mít vlastní označení BR Class 777/1.

Jak už je v Británii zvykem, všechny jednotky mají průchozí čela, takže obsluha může přecházet mezi jednotkami.

EMU BR Class 777 v popředí, vedle stojící EMU BR Class 508. Zdroj: Wikipedia

Leave a Reply