Pokud někdo brečí, měl by vědět, zda je jeho brekot správný. V případě extrémně laděných fanoušků železnice je to trochu problém.


Pokud si přečtete diskuzní příspěvky na internetových stránkách, které se věnují železniční dopravě, zjistíte, že nejčastější výtkou vůči Ministerstvu dopravy České Republiky je to, že investic do železniční dopravy a železniční infrastruktury je méně, než jaké jsou investice do silniční dopravy. Opravdu?
Zalistujme tedy informačním portálem Ministerstva dopravy ČR, konkrétně sekcí OPD, odkud jsou dopravní projekty z valné většiny financovány, a podívejme se, jaké projekty se v současné době realizují, kam patří a jaký je ve skutečnosti rozdíl ve financování oněch dvou konkurečních druhů dopravy.
Na dané internetové stránce jsem ve formuláři nic nevyplňoval – ponechal jsem formulář tak, aby ze základního nastavení zobrazil všechna data, bez ohledu na typ financovaného druhu dopravy, bez toho, aniž bych upřesnil zadavatele . chtěl jsem se vyhnout nepřesnosti, či chybě. Proto jsem dané výsledky prošel “ručně”. Celkem se jedná o 214 projektů, jež jsou z prostředků OPD financovány a zobrazené výsledky jsou překvapivé:
Z celkového počtu 214 financovaných projektů, je

  • 64 projektů je za zadavatelem Správa dopravní železniční cesty
  • 57 projektů je za zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic

Tento jednoduchý pohled říká, že jakkoliv železniční doprava ustupuje do pozadí, co do významu, rozhodně bych byl opatrný tvrdit, že MD ČR investuje méně do železniční infrastruktury, než jaké jsou investice ze stejného zdroje ve prospěch silniční dopravy.
To, že železniční doprava v ČR již nikdy nebude dominantní, je fakt, se kterým je nutno se smířit. Otázkou pak zůstává, zda je opravdu nutné, aby fanoušci železnice ve svých tvrzeních lhali.
Komu takové jednání prospívá?

Leave a Reply