Po letech odkladů, protestů a zajišťování finančních prostředků, dala mexická vláda souhlas k výstavbě nového mezinárodního letiště v Mexico City.


Nové letiště bude disponovat přepravní kapacitou 120 milionů cestujících za rok, čímž se stane největším letištěm (míněno ve vztahu k přepravní kapacitě) na světě. Dosud se dle portálu Aviation Media drží na první příčce americká Atlanta, jejíž přepravní kapacita v loňském roce dosáhla počtu 94,4 milionů cestujících.
mexico city extVýstavba letiště bude rozdělena do dvou fází: nejprve bude do roku 2018 postavena první část letiště, s přepravní kapacitou 50 milionů cestujících a třemi ranvejemi. V druhé fázi výstavby, která je plánována v období let 2018 – 2028, pak dojde k dobudování zbývající infrastruktury, dostavěny budou další tři ranveje. Přepravní kapacita letiště se tím zvýší na výsledných 120 milionů cestujících. Projekt nového letiště je koncipován tak, aby energetická náročnost na provoz související infrastruktury letiště byla co nejmenší, proto se počítá s maximálním využitím obnovitelných zdrojů energie. Samotný architektonický koncept pak letištní terminál představuje v podobě písmene X, přičemž střední část bude obsahovat prostory pro odbavení cestujících a související služby, v ramenech pomyslného písmene pak bude umístěno 95 bran sloužících pro odbavení letadel na příletech a odletech.
Nové letiště bude postaveno v blízkosti stávajícího mezinárodního letiště Benita Juareze, jehož přepravní kapacita 30 milionů již přestává potřebám hlavního města Mexico City stačit.

Leave a Reply