Před necelým rokem jsme se v krátké aktualitě zmínili o úspěchu německé pobočky britského dopravce National Express (NE) v podobě provozu regionálních linek RE7 a RB47. Nyní můžeme předchozí aktualitu rozšířit – National Express DE byl vybrán jako dopravce pro další dvě regionální tratě v SRN.

Před nedávnem pak došlo k podpisu dalšího kontraktu ve prospěch německé pobočky NE, na jehož základě National Express DE převezme do provozu další regionální tratě.

Konkrétně se jedná o linky RE5 (Koblenz – Kolín n. Rýnem – Dusseldord – Wesel), RE6 (Kolín n. Rýnem/Bonn airport – Kolín n. Rýnem – Dusseldorf – Essen – Hamm – Minden). Tyto dvě linky v Porýní převezme National Express DE dle podepsané smlouvy v roce 2019, další regionální linku RE4 (Aachen – Mönchengladbach – Hagen – Dortmund) pak převezme v prosinci roku 2020.
Hodnota celého kontraktu byla ohodnocena částkou jednoho bilionu Eur a pro National Express DE je to další, významný úspěch, pokud se budeme bavit o provozování železniční dopravy. Jako drobný nedostatek lze vidět nedostatek informací na internetových stránkách německé pobočky NE – s takovým úspěchem by se dopravce klidně pochlubit mohl. Stejně tak je zajímavé, že zatím co v sousední SRN je National Express velmi aktivní, česká pobočka National Express se zdá býti zcela mrtvým subjektem, na jehož stránce není k nalezení ani jediná aktualita.
Obě zmíněné pobočky patří do skupiny National Express Group, jež má sídlo ve velké Británii. Na “domácím” území je National Express zejména operátorem (správcem) meziměstské autobusové sítě – dopravní výkony jsou zajištěny nasmlouvanými dopravci, National Express dopravní výkony prakticky nerealizuje. Stejně tak minimální je jeho podíl na železniční osobní dopravě, kde bývá pověřen železničním úřadem (ORR) dočasnou realizací železničních výkonů na pronajatých tratích, u nichž původní dopravce dospěl k bankrotu.
U autobusové sítě meziměstských linek čelí National Express ve své domovské zemi stále sílící kritice, jež je ve většině případů založena na nízké kvalitě autobusů, jež musí nasmlouvaní dopravci na meziměstské a dálkové autobuové linky nasazovat. Cestující se tak mohou setkat s paradoxem, kdy dopravce, který provozuje zájezdovou autobusovou dopravu i National Express linky, nasazuje na zájezdy moderní a luxusní zájezdové autobusy, zatím co na linky pod operátorem National Express musí dopravce používat pouze schválené autobusy značky Levante. Na tom by nebylo nic zvláštního – operátor by měl mít právo určovat kvalitu nabízené služby – nebýt drobného detailu, že vozy značky Levante jsou již morálně i technicky zastaralé. Příkladem takového paradoxu může být dopravce Excelsior Coaches z jižní části Anglie, který provozuje zájezdovou dopravu flotilou moderních autobusů značky Sunsundegui – Volvo, Volvo a VDL. Linky pro National Expres pak obsluhuje flotilou předepsaných vozů Caetano Levante:

"VDL Jonckheere SH at Busworld 2007". Licensed under Public Domain via Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/File:VDL_Jonckheere_SH_at_Busworld_2007.JPG#/media/File:VDL_Jonckheere_SH_at_Busworld_2007.JPG

“VDL Jonckheere SH at Busworld 2007”. Licensed under Public Domain via Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/File:VDL_Jonckheere_SH_at_Busworld_2007.JPG#/media/File:VDL_Jonckheere_SH_at_Busworld_2007.JPG

"Caetano Levante" by AppleBrevard - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caetano_Levante.JPG#/media/File:Caetano_Levante.JPG

“Caetano Levante” by AppleBrevard – Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caetano_Levante.JPG#/media/File:Caetano_Levante.JPG

Na fotografii je nový model Jonckheere nizozemského výrobce VDL Berkhoof, který si mezi dopravci ve velké Británii získává popularitu a na tamějších silnicích je vidět ve stále vyšším množství. I tento model lze najít v sestavě autobusů, jež má pro svoji zájezdovou dopravu k dispozici zmíněný dopravce Excelsior Coaches. Druhá fotografie pak zobrazuje autobus výrobce Salvador Caetano, model Levante. Ve své době extravagantní vůz s futuristickým dizajnem, dnes již bohužel nevyhovující jak po stránce kvality interiéru, tak po stránce použité techniky.
Závěrem tedy můžeme zcela otevřeně konstatovat, že výkony jednotlivých divizí a poboček mají značně rozdílné výsledky. V kontextu řečeného lze pak říci, že zatím co německá pobočka “paří naplno”, česká pobočka vyjma několika kusých informací v tisku jakoby neexistovala a ta britská má co dělat s tím, aby udržela rozpadající se kvalitu alespoň nějak pohromadě.
Není to zvláštní?

Leave a Reply