Britský správce železniční infrastruktury, firma Network Rail , koupí osm nových mechanizačních strojů, jež nahradí zastaralé a nevyhovující jednotky.

Nové stroje, jež se označují zkratkou MMT (Mobile Maintenance Train) a jejichž dodavatelem je výrobce kolejové mechanizační techniky Robel, jsou koncepčně sestavené tak, aby v maximální možné míře usnadnily práci mechaniků a kolejářů.

Každá mechanizační jednotka je sestavena ze tří dílů: z napájecího vozu, dalším je vůz mechanizace a údržby, třetím je pak vůz, který poskytuje nezbytné zázemí posádce mechanizačního stroje.
Celá sestava je poháněna dvěma dieselovými motory Deutz TCD2016 V8, kde každý dosahuje výkonu 500 kW, což umožní MMT dosáhnout maximální přepravní rychlosti 120 km/h. Dalším ve výbavě je generátor Deutz TCD 6.1, jehož výkon 140 kW zajišťuje činnost napájecí, pneumatické a hydraulické výbavy vlaku.
robel work unitTo, co nás však zaujalo a navedlo k sepsání této aktuality, je očím “kolemjdoucích” skryto: za řídícím vozem vlaku je totiž krytý pracovní prostor, který není osazen podlahovou částí – jedná se vlastně, lze-li použít takového výrazu, o “koleje pod střechou”. Tato část pracovního prostoru je vybavena potřebnou elektroinstalací, která je usazena na bočních stranách jednotky. Na obou koncích jednotky jsou pak přípojné body hydrauliky a vzduchu pro pneumatické nástroje a stroje. Celý prostor je nasvícen výkonnými LED tělesy, jež dosahují stejného světelného toku, jako dříve používané halogenové pracovní lampy – ovšem v tomto případě s nesrovnatelně nižší spotřebou.
Zajímavostí je také fakt, že pokud se v tomto prostoru nachází lidská posádka, je celý vlak nutno přepnout do tzv. “pracovního módu”. V takovém režimu je celý vlak řízen z kabiny dozoru a nikoliv z kabiny řídícího vozu. Tím je zajištěn okamžitý vizuální dozor daného pracovního prostoru a snižuje se tím riziko případných úrazů.
Za touto krytou mechanizační jednotkou se pak nachází oddíl nástrojového a strojového vybavení. V něm může obsluha stroje najít vše, co potřebuje k zajištění daného pracovního výkonu. U starších, dosluhujících MMT nebyl dostatečný prostor k uskladnění veškerého potřebného nástrojového vybavení, a tak se nezřídka stávalo, že práce musela být pozastavena do doby, než se nezbytné vybavení dopravilo na místo údržby. V tomto případě tedy dojde k úspoře času – což je kritický element každé výluky na železnici.
workshop unit
Čtyři z celkového počtu osmi MMT budou dislokovány v depech Darlington, Retford, Derby a Peterborough, zbylé jednotky pak budou sloužit pro kolejovou údržbu v depech Woking, Horsham a Romford.
Nákup osmi těchto nových MMT je ohodnocen částkou 5 milionů liber.
Na videu níže je sice jiný mechanizační vlak, než o kterém pojednává naše dnešní aktualita, ale i tak je vidět, jak obrovský krok se na poli strojní mechanizace pro údržbu železniční infrastruktury odehrál za posledních 20 let.

Následující video už více – méně odpovídá MMT, o němž píšeme:

A na závěr, pro názorné připomenutí běžného stavu věcí u nás doma, zabrousíme i do domácích luhů a hájů:

Leave a Reply