Česká Republika se konečně posune o kousek blíže k vyspělejším zemím. Vláda ČR totiž dne 23, Září definitivně schválila vznik nezávislého regulačního úřadu, který bude dohlížet na dění v železniční dopravě.

A jakkoliv by mohla tato aktualita znít obecně a nezajímavě, není tomu tak. Nezávislý regulátor železničního trhu je nezbytným krokem k definitivnímu uspořádání železničního trhu, v němž budou mít dopravci vymezena jasná pravidla.

Samozřejmě, že z počátku nelze očekávat žádné zásadní a razantní změny, co se uspořádání nákladní a osobní železniční dopravy týče. I tak bude mít již na začátku své existence dvě významné pravomoci: bude dohlížet na přidělování kapacit na železniční síti, která je dopravcům přidělována SŽDC a taktéž bude mít pravomoc zasahovat a rozhodovat v případných sporech mezi dopravcem a správcem železniční sítě. Není to moc, ale je to rozhodně dobrý začátek. Doposud se podobnou činností zabýval Drážní úřad – ten je však plně pod dozorem českého ministerstva dopravy.
Můžeme jen předjímat, jakých dalších pravomocí se nově vzniklému úřadu dostane. Avšak mějme na paměti, že každý začátek je těžký a výčet pravomocí úřadu (které zatím nejsou přesně definovány a proto nebyly ani zveřejněny) může být v budoucnu mnohem širší – což by bylo rozhodně vhodné.
Možná se proto v budoucnosti dočkáme stavu, kdy i český regulátor železniční dopravy bude nejen hlídat přidělování přepravních kapacit na dráze, či bude rozhodovat ve sporech dopravců, případně dopravců a správce infrastruktury. Možná se dočkáme doby, kdy na vládě a na MD nezávislý úřad bude dohlížet na výběrová řízení provozu osobní železniční dopravy konkrétních tratí. Zde citace ministra dopravy, Dana Ťoka:

Náplní práce nového úřadu bude řešit problematiku přidělování kapacity dopravní cesty, spory mezi dopravci a provozovateli dráhy, uzavírání smluv o přístupu na dráhu, ale třeba také výlukový jízdní řád nebo úpravy přidělení kapacity dopravní cesty.

Konec konců, příkladů v zahraničí bude mít Nezávislý železniční úřad více, než dostatek. Tradičně na tomto místě zmíním britského regulátora ORR (Office for Rail Regulation), do jehož kompetence spadají nejen výše zmíněné možnosti. Má jich mnohem více: definuje uznávání jízdních dokladů mezi dopravci, řeší a schvaluje cenovou politiku u tratí, jež jsou v rámci pronájmu provozovány soukromými dopravci. Definuje taktéž rozsah služeb na nádražích a zastávkách, stejně jako definuje minimální nároky na vozový park, jež bude dopravcem použit k provozování osobní železniční dopravy.
Uzavřeme proto tuto aktualitu konstatováním, že až v roce 2016 oficiálně vznikne český Nezávislý železniční úřad, budeme si moci říci, že se jedná o krok vpřed.

Leave a Reply