Centrum Londýna je v současnosti vysoce frekventovanou oblastí – bez ohledu na typ dopravy. Železniční doprava v Londýně a jeho okolí je na limitu grafikonů, autobusová doprava je limitována hustotou dopravy automobilové a zároveň je limitována stavem komunikací. Zbývá metro.


Avšak i londýnské metro má technické i provozní limity – a pokud jste měli někdy možnost zažít londýnské metro v dopravní špičce, pak se jistě shodneme na názoru, že to není nic pro slabé povahy. V současné době neexistuje řešení, jak dopravu nejvytíženějších úseků metra zhustit. Vyjma výstavby nových úseků metra – ale v tomto případě narazíte (pro změnu…) na překážky, které nelze zbourat, upravit, nebo obejít. Inženýrské sítě, tunely jiných tras metra. Bývalé úkryty z dob druhé světové války. Pylony, bez nichž se neobejdou stavby na povrchu… Těch překážek je opravdu hodně.
A jakkoliv je to překvapivé, projektanti firmy CrossRail našli v centrální části Londýna místa, kudy je ještě možné razit nové tunely metra. V roce 2012 byly práce zahájeny, v roce 2019 by pak měla být ražba tunelů dokončena. Jedním z kritických úseků ražby nového tunelu byla současná stanice metra Tottenham Court Road. Nyní jsou zde přestupní stanice pro linky Central a Northern. Při ražbě nového tunelu pak došlo k situaci, že razící štít byl pouze 35 cm od eskalátorů a okolní infrastruktury, na spodním profilu byl pak 85 cm od úrovně stropu níže položené stanice.

new tube london

Součástí celého projektu je pak i výstavba nových stanic metra, které odlehčí těm stávajícím. Mezi těmi novými pravděpodobně vynikne nová stanice metra Canary Wharf – bude totiž vybudována ve vodě, v jednom z místních doků. V rámci architektonického řešení bude zajímavostí velká “zimní” zahrada s celodenním provozem Na úrovni terénu najdou cestující podlaží s komerčními objekty – tedy obchody a restaurace. Pod úrovní vodní hladiny budou umístěny technicko-provozní prostory a vlastní stanice metra.

Leave a Reply