O soukromém dopravci v osobní železniční dopravě, společnosti Brightline jsem na stránkách DM psal před rokem. Nyní je tu další novinka o dopravci, který železniční dopravu z Miami do West Palm Beach – a tou je nové jméno, které bude dopravce “vozit” na svých vlacích.

Nejprve je vhodné říci, že Brightline si na své historicky první rychlostní trati vůbec nevede špatně. A to i přes skutečnost, že první půlrok provozu žádné naděje k jásotu příliš nezavdal – během tohoto období dopravce přepravil pouhou pětinu z předpokládaného počtu 1,1 milionu přepravených cestujících ročně. Vyjádřeno číslem, dopravce za prvních šest měsíců přepravil pouze 180 870 cestujících. Aby dopravce Brightline překročil svůj “rubikon”, rozhodl se navýšit počet denních spojů mezi Miami a Palm Beach z původních 11 na 16 spojů denně – a výsledek se dostavil. V druhé polovině roku vykázal dopravce nárůst zisku před zdaněním ve výši 132%, což je velmi zajímavé číslo. Opět, vyjádřeno ve finančním ukazateli, zisk před zdaněním dosáhl částky 1,54 milionu USD.

Přes to se však Brightline musí stále vyrovnávat s poměrně vysokou finanční ztrátou 28,2 milionu USD, která ovšem není nijak překvapivá: dopravce musel investovat do dopravní infrastruktury a nákupu dopravní techniky, takže ztráty bude ještě nějaký ten rok dohánět.

Přesto lze na budoucnost tohoto průkopníka soukromé železniční dopravy na rychlostních a vysokorychlostních tratích v USA pohlížet optimisticky – konec konců, Virgin Group by určitě nenavýšil svůj podíl v konsorciu, pokud by nevěřil v lepší budoucnost.

Závěrečné video z YT je asi zbytečné avizovat 😀

Leave a Reply