Ománský ministr dopravy a komunikací Dr. Ahmed bin Mohammed bin Salim Al Futaisi oznámil začátkem listopadu, že vláda zvažuje možnost otevření trhu pro soukromou nízkonákladovou leteckou společnost. Tento vývoj reaguje na rozhodnutí ztrátového vlajkového dopravce Oman Air nezaložit vlastní nízkonákladovou dceřinou společnost.


Dle vyjádření ministra dopravy ománská vláda studuje možný přínos provozu nového dopravce, spíše nízkonákladového obchodního modelu, a v této souvislosti zvažuje udělení minimálně jedné provozní licence soukromému dopravci, který by vzešel z výběrového řízení. Obdobný postup byl vyzkoušen v Saudské Arábii, kde ale výsledek dvou kol snahy o liberalizaci leteckého trhu není úplně jednoznačný.
Orgán veřejné správy civilního letectví Ománu původně plánoval, že v zájmu lepší obslužnosti domácího trhu bude místní nízkonákladový dopravce fungovat již v průběhu prvního pololetí 2014, zejména vzhledem k velmi silnému nárůstu poptávky po letecké dopravě za posledních pět let. Trh v Ománu je odhadován na zhruba 3 milióny cestujících.
Růst objemu letecké přepravy v Ománu je připisován především strategickému rozhodnutí v roce 2008, kdy došlo k zásadní proměně společnosti Oman Air, která se z regionální odnože Gulf Air (ve které měl Omán dříve kontrolní podíl) stala plnoformátovým síťovým dopravcem se snahou o vybudování značky zaměřené na kvalitu a luxus.
oman_1280x1024Počet přepravených osob Oman Air se sice zvýšil z 2 miliónů cestujících v roce 2008 na 5 miliónu v roce 2013, ale expanze společnosti, spojená s pořízením nové techniky, otevřením nových linek a zavedením nových palubních služeb znamenala, že výsledkem této transformace je ztráta ve výši 1,3 miliardy USD…. A vláda předpokládá, že ztrátové hospodaření Oman Air bude pokračovat, i když ne takovým tempem, minimálně do roku 2017. Na druhou stranu je ale třeba zdůraznit, že tento, v jiných zemích neudržitelný vývoj, je z pohledu ománské vlády opodstatněný, protože vláda vnímá leteckou společnost a její fungování jako strategický nástroj rozvoje země spíše než čistě komerční aktivitu a proto je připravena financovat její další fungování. Efekt fungování společnosti totiž není poměřován čistě hospodářským výsledkem, ale tím, jak přispívá do celkových ekonomických výsledků země, zejména z pohledu dopravní dostupnosti, turismu, zaměstnanosti občanů Ománu a dalších faktorů.
Záměr otevřít trh pro nízkonákladového dopravce je spojen s naplňováním diverzifikačního plánu ománské ekonomiky, zaměřené na ukončení dominance petrochemického průmyslu. A liberalizace je klíčovým prvkem tohoto plánu, protože letecká doprava a turismus se mají stát kritickými přispěvateli do ekonomiky. Sultanát plánuje investovat asi 8 miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro turistický ruch a 6,1 miliardy dolarů do letecké dopravy, včetně investic do letišť Muscat a Salalah a výstavby dalších čtyř nových regionálních letišť. Nicméně vzhledem k rozvojovým plánům Oman Air je jasné, že pro potřeby rozvoje turistického ruchu bude potřeba mnohem větší kapacita, než jakou bude moci národní dopravce nabídnout.
V současné době je podíl nízkonákladových dopravců v Ománu trošku vyšší než v ostatních zemích středních Východu, když na letišti v Muscatu dosahuje 15% a na letišti v Salalahu 20% a největšími dopravci v této skupině jsou flydubai a Air Arabia, následované indickými společnostmi Air India Express a Indigo.

Leave a Reply