Není to žádné dech beroucí překvapení, dnes zveřejněné statistiky britského regulátora ORR (Office for Rail and Road) za první čtvrtletí roku 2020 vcelku přesně doplňují odhady odborné veřejnosti k vývoji osobní železniční dopravy ve Velké Británii. A není to nijak hezký pohled.

A rovnou k tomu můžeme dodat, že “ano, bude hůř” – s poměrně přesnou jistotou lze předvídat, že statistiky za druhé pololetí roku 2020 budou o dost horší.

Tak tedy, co říkají data?

Pokud se podíváme o rok zpět, pak v prvním čtvrtletí roku 2019 bylo na britských železnicích odbaveno celkem 444 485 376 jízd v rámci osobní železniční přepravy, zatím co letošní první čtvrtletí prošlo předvídatelnou turbulencí.

Graf vývoje přepravy cestujících v osobní železniční dopravě ve velké Británii – Zdroj: ORR

Poslední úsek grafu mezi posledním obdobím roku 2019 a tím následujícím, je velmi strmý a perfektně ukazuje, v jakém okamžiku došlo na území Spojeného království k restriktivním opatřením – co se pohybu osob týče – v souvislosti s rozšiřující se nákazou Covid-19. Data za druhé čtvrtletí roku 2020 budou k dispozici až v srpnu, ale s poměrně přesnou jistotou lze předvídat, že dopravní výkony v osobní železniční dopravě spadnou na desítky tisíc jízd – a pokud to budou statisíce, budeme mít možnost hovořit o velmi hustém provozu.

Abychom měli poněkud jasnější představu o dopadu onemocnění Covid-19 na výkony v osobní železniční dopravě, můžeme si prohlédnout tabulku osobo-kilometrů za stejné období (zdrojem je původní tabulka z ORR, ale bohužel netuším, jak pod ní zapsat ‘alt’ značku pro zadání zdroje…):

Pokud srovnáme výkony jednotlivých dopravců tak zjistíme, že výkony zůstaly víceméně stejné, tudíž nás to může vést k závěru, že ve vlacích se přepravilo vlastně stejně, nebo zhruba stejně cestujících. Ovšem nic není vzdálenějšího pravdě, o čemž nás přesvědčí další podrobná tabulka z téhož zdroje, tedy z ORR. Ta už se zaměřuje na celkový počet jízd, uskutečněných jednotlivými dopravci. A zde už se začínají projevovat následky, jež jsme mohli vidět v onom prvním, barevném grafu výše:

A i když onen pokles není nijak dramatický, propad poptávky – respektive dopad omezení, jež byla vládou Spojeného království nařízena na začátku března a jež prakticky zakazovala občanům cestovat v rámci země vyjma striktně definovaných důvodů – se ve statistice již projevil. Sice mírně, ale zcela viditelně.

Ještě precizněji nám dopad opatření, jež byla na celém území Spojeného království zavedena a která omezila dopravní výkony (vyjma silniční a železniční nákladní plus na minimum omezené letecké spoje do několika málo destinací v Evropě a ve světě) na naprosté minimum, dokáže tabulka, v níž jsou data o příjmech dopravců z poskytovaných služeb – při pohledu na zde uvedená data již nelze pochybovat, že dopad na dopravní obory byl (tedy vlastně bude, ale již byl… – je to malinko zamotané :D) fatální:

Ta tabulka je mírně nebezpečná. Nebezpečná v tom, že ta její první část vůbec nevypadá hrozivě: ukazuje nám celkový součet tržeb za daný fiskální rok. A na první pohled to nevypadá nijak zle. To proto, že fiskální rok je ve Velké Británii vždy od Dubna do Března – a proto se ona zásadní opatření nijak zásadně v datech té první části tabulky nijak neprojevují – tedy, u některých dopravců tam výkyv vidět samozřejmě je, ale pokud bych nevěděl, že se bavíme o statistikách v souvislosti se zavedením opatření proti nákaze Covid-19, tak bych tomu asi nepřikládal nijak zásadní význam.

A proto je velmi důležitá ona druhá část – ta, kterou objevíte v okamžiku, kdy tabulku posunete k jejímu spodnímu celku. A tam už na nás vybafne strašák v podobě čtvrtletních statistik příjmů jednotlivých dopravců. A zde je již opět jasně markantní propad v příjmech za poskytnuté dopravní služby. Dokonce i oblast Londýna si “hrábla” do propadu příjmů – navzdory faktu, že v Londýně se  tou dobou ještě “proháněli” zapomenutí turisté, cesťáci a imigranti, kteří se nestihli vrátit do svých zemí.

Nejhorší na všech těchto datech není jejich syrová struktura. Zdaleka nejhorším na tom všem je fakt, že zde popisujeme začátek období, jímž si celá Evropa musela projít. Takže se není co divit, že se nemohu dočkat dalšího reportu ORR, v němž bude zaznamenán úsek druhého čtvrtletí letošního roku – a jsem si jistý, že to bude docela masakr, protože s ničím podobným se zatím nikdo z nás asi ještě nesetkal.

Podotek: Zdrojem tabulek a onoho jednoho grafu v podobě obrázku je britský regulátor dopravy, ORR. No a protože za boha nemohu přijít na to, jak k ’embed’ kódu přidat <alt> parametr k označení zdroje přímo pod danou tabulkou, činím tak tímto způsobem. K datům na jejich stránce se však dostanete pouze pokud si u nich založíte uživatelský účet.

Leave a Reply