Velmi kontroverzní debatu vede Anne Hildago, stávající “první dáma” pařížské radnice. Jejím úmyslem je prosadit zákaz vjezdu do centra Paříže všem vozidlům, která jsou poháněna dieselovým motorem.


Avšak jakkoliv se mohou zdát její argumenty populistické, mají velmi pevný základ v reálných číslech i ve faktech:

Více jak 60% obyvatel našeho města nevlastní, případně vůbec nepoužívá vlastní automobil – na rozdíl od roku 2001, kdy to bylo pouze  40% obyvatel. Je tedy zjevné, že občané Paříže si zvykli využívat prostředků veřejné hromadné dopravy a naší povinností je, obyvatele v tomto trendu podporovat. Navíc je znamým faktem, že naftové motory vypouštějí mnohem více škodlivin do ovzduší, než vozidla s benzínovým pohonem.

Výjimku pro vjezd by dle její úvahy měly pouze vozidla záchranných služeb a zásobování, omezení by naopak čekalo i autobusy zájezdových agentur a cestovních kanceláří. Své argumenty obhajuje i faktem, že Francie je zemí s nejvyšším počtem registrovaných vozidel s dieselovým motorem. Případné obtíže s nárůstem počtu cestujících ve veřejné hromadné dopravě by měly být kompenzovány mnohem vyšším počtem autobusů s hybridním, či čistě CNG pohonem, v úvahu připadá i zřízení služeb ve formě “sdílení automobilů”.
V kontextu řečeného by nás docela zajímalo, v jaké fázi je úvaha o zákazu vjezdu do historické části centra Prahy, která se vedla před necelými pěti lety. Atraktivní myšlenka, jak zpřístupnit centrum města pěším bez toho, aniž by se museli proplétat smogem z automobilových výfuků, vyšuměla do ztracena.
Což je jistě škoda – centrum Prahy by si zasloužilo více našeho zájmu a odvahy uplatňovat taková řešení, která budou šetrná nejen k historickému dědictví, ale i k obyvatelům měst samotným.

Leave a Reply