25 září, 2021

Zajímavosti ze světa dopravy

PKP Cargo koupí 20 nových vícesystémových lokomotiv

Polský nákladní železniční dopravce PKP Cargo vyhlásil výběrové řízení na nákup 20ti kusů vícesystémových lokomotiv. 15 kusů odebere přímo, na 5 kusů může uplatnit opci. Hodnota kontraktu bude 94 milionů Eur. První lokomotivy by měly být dodány v roce 2016.


Tato aktivita není rozhodně žádným překvapením. Již v říjnu loňského roku PKP Cargo oznámila, že má zájem odkoupit většinový podíl Zdeňka Bakaly v dopravci AWT B.v., čímž se PKP Cargo stane většinovým vlastníkem AWT. Tato transakce zatím nebyla dokončena, neboť musí být nejdříve schválena příslušnou komisí EU, která vyhodnotí případné ovlivnění trhu, k němuž by mohlo nastat.
Z obchodních aktivit PKP Cargo jasně vyplívá, že dopravce se chystá na expanzi na cizí trhy. Podle informací, jež pocházejí z neověřených zdroj, cílem PKP Cargo je vstup na trhy s železniční nákladní dopravou v ČR, Německu, Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Nizozemí.

%d bloggers like this: