Polský nákladní železniční dopravce PKP Cargo vyhlásil výběrové řízení na nákup 20ti kusů vícesystémových lokomotiv. 15 kusů odebere přímo, na 5 kusů může uplatnit opci. Hodnota kontraktu bude 94 milionů Eur. První lokomotivy by měly být dodány v roce 2016.


Tato aktivita není rozhodně žádným překvapením. Již v říjnu loňského roku PKP Cargo oznámila, že má zájem odkoupit většinový podíl Zdeňka Bakaly v dopravci AWT B.v., čímž se PKP Cargo stane většinovým vlastníkem AWT. Tato transakce zatím nebyla dokončena, neboť musí být nejdříve schválena příslušnou komisí EU, která vyhodnotí případné ovlivnění trhu, k němuž by mohlo nastat.
Z obchodních aktivit PKP Cargo jasně vyplívá, že dopravce se chystá na expanzi na cizí trhy. Podle informací, jež pocházejí z neověřených zdroj, cílem PKP Cargo je vstup na trhy s železniční nákladní dopravou v ČR, Německu, Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Nizozemí.

Leave a Reply