Když jsem v minulém příspěvku o využití železniční dopravy ve Velké Británii předpověděl razantní pokles pro 2. čtvrtletí roku 2020, nemýlil jsem se – bohužel. Opatření, tzv. “lockdown”, během něhož byla zavedena opatření směřující k omezení pohybu obyvatel napříč zemí, se nyní ukázala ve své plné kráse poté, co národní úřad pro regulaci silniční a železniční dopravu zveřejnil data pro 2. čtvrtletí roku 2020.

Zde je na místě uvést, že statistiky ve Velké Británii kopírují zdejší “finanční (fiskální) rok”,vždy od 6. Dubna (roku 2019) do 5. Dubna (roku 2020). Proto se nám statistiky mohou zdát poněkud zmatečné a nepřehledné.

Pojďme se hned na úvod podívat na údaj, kteý nás zajímá – velmi pravděpodobně – ze všeho nejvíce: data o využití osobní železniční dopravě, měřeno počtem jízd, které byly cestujícími uskutečněny v rámci Velké Británie:

Data: ORR. Počet jízd v osobní železniční dopravě, Q1/2020

Graf ukazuje pokles přepravy na úroveň 8.1% předchozí hodnoty – jinak řečeno, počet jízd v osobní železniční dopravě zaznamenal pokles o 91.9% (!) ve vztahu k předchozímu čtvrtletí. Ještě hrozivěji pak vypadá tabulka třžeb za osobní železniční dopravu ve srovnání s předchozím čtvrtletím:

A stejně, jakov předchozím článku o statistice dopravy v UK jsou důležitá data “schována” až ve spodu tabulky. Hodnoty sjou uvedeny v milionech liber šterlinků, procento pak pak uvádí výsledný stav ve vztahu k předchozímu období. “Přeloženo do češtiny”, v prvním čtvrtletí poklesl výnos v daném odvětví a u daných kategorií na pouhé jednotky procent oproti prvním třem měsícům roku 2020.

Ještě horší údaje pak ukazuje tabulka, která nám ukazuje, kolik osobo-kilomterů – uvedeno v miliardách km – bylo najeto v jednotlivých sektorech franšíz:

Tedy zatím co v posledním čtvrtletí předchozího fiskálního roku bylo uskutečněné celkem 393,4 milionu jízd při nájezdu 14,1 miliard osobo-kilometrů, v prvním čtvrtletí roku 2020 bylo uskutečněno pouhých 35,4 milionu jízd v celkovém nájezdu 1,2 miliardy osobo-kilometrů.

Propad se nevyhnul ani železniční nákladní dopravě, i když v tomto případě nedošlo k tak razantnímu propadu, jako tomu je u osobní železniční dopravy:

Data ORR: graf vývoje železniční nákladní dopravy

Jedinou komoditou, která zaznamenala razantní pokles objemu přepravy, je uhlí – to je však logický vývoj v daném segmentu, neboť Velká Británie již před lety oznámila úplný útlum provozu uhelných elektráren a díky tomtuo rozhodnutí je pokles přepravy uhlí logickým a předpokládaným ukazatelem. Stejně tak i pohled na tabulku, která uvádí data o přepravě nákladu po železnici (v miliardách tuno-kilomterů, netto) ukazuje, že přeprava nákladu po železnici “přežila” opatření, jež byla v souvislosti s nákazou Sars-cov-2 zavedena na území Velké Británie, bez zásadních výkyvů:

Pokud bych se měl pokusit o závěrečný souhrn, osobní železniční doprava zažila v prvním čtvrtletí stávajícího fiskálního roku zcela bezprecedentní propad, který nelze srovnat z žádnou jinou situací, kterou lze v historii osobní železniční dopravy ve Velké Británii, najít.

A i když je pravdou, že situace se mirně zlepšila s uvolněním restriktivních opatření v Květnu 2020; stávající stav, kdy byla vládou Velké Británie opět vyhlášena opatření, jež by měla zmírnit dopady druhé vlny šíření nákazy Sars-Cov-2 (National lockdown 2), se v následujících reportech zcela jistě projeví (negativně).

Výsledky pro druhé čtvrtletí roku 2020 by měly být zveřejněny v Prosinci.

Leave a Reply