Před několika týdny jsem na Dopravní Magazín umístil svůj pohled na situaci civilního letectví na Slovensku. Článek vyvolal do jisté míry očekávanou debatu na diskusním fóru Airways, a nutno podotknout, že vnímám onu diskusi nejen jako zajímavou, ale i poučnou. Zároveň však jiná, nijak nesouvisející debata v plné nahotě odhalila úskalí komunitních fór a diskusí: tedy fakt, že ne každý je schopen vnímat význam a celý kontext napsaného.

Ono nepochopení se rozpoutalo kolem jednoho z více vyjádření v článku, které se dá stručně shrnout takto: pokud se má sektor civilního letectví na Slovensku do budoucna rozvíjet, je třeba, aby letecké spojení Slovenska s Evropou, potažmo se světem, přestalo být závislé jen na zahraničních leteckých společnostech, které se v určitém okamžiku rozhodnou z nějakého důvodu provozovat svoji linku do Bratislavy, Košic, Tater či případně jinam nebo v jiném okamžiku se rozhodnou nějakou linku dále neprovozovat. A že by z mnoha makroekonomických důvodů bylo rozumné a vhodné, aby i na Slovensku fungovala letecká společnost, která zde “bude doma”.
Bohužel, toto vyjádření si někteří čtenáři vyložili nepřesně a z nějakého důvodu podlehli představě, že navrhuji založení státem placeného a podporovaného národního dopravce, který určitě bude jen černou dírou na peníze a ve které budou mizet jejich daně. Nic takového pochopitelně nenavrhuji. V letectví se pohybuji již dlouhá léta a vím, že národní dopravce v podobě, kterou jsme znali před dvaceti lety a kteří dnes až na pár výjimek přežívají a dožívají, opravdu není ta správná cesta – zejména v zemi, kde jsou státem kontrolované firmy velmi častou a oblíbenou hříčkou v rukách politiků.
Na druhou stranu jsem ale bytostně přesvědčen, že fungující letecká doprava je velmi důležitou, ne-li klíčovou součástí ekonomiky státu. Je motorem hospodářského růstu a obchodu a nepochybně slouží pro realizaci vládních cílů zejména v zahraničním obchodě. Pokud chce stát zvýšit obchodní výměnu se zahraničím, jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zapracovat na usnadnění pohybu a spojení mezi zeměmi. V případě závislosti na leteckých společnostech ze třetích zemí může být velmi obtížné toho dosáhnout a dlouhodobě tak zajistit dosažení požadovaných výsledků.
Proto by bylo vhodné, aby i na Slovensku působila letecká společnost, která by k ekonomickému rozvoji státu přispívala a napomáhala generovat růst. V této souvislosti jedna poznámka. Nepřestává mě udivovat a překvapovat, jak v případě Slovenska na jedné straně velmi silně zaznívají hlasy o tom, jak Slovensko vlastní leteckou společnost a většinu letišť nepotřebuje, protože je zde Vídeň, odkud se dá létat všude a jak je naprosto nemravné, že slovenská vláda dotuje ztrátová letiště, případně linky. Přitom stejným lidem nevadí, že právě tím, v jak zoufalém stavu slovenské civilní letectví dnes je, stát přichází o desítky či sta tisíce EUR jen proto, že ani část z nemalého objemu prostředků, které každoročně utratí slovenští občané za leteckou dopravu, nejde slovenskému subjektu a tak negeneruje daňové výnosy, nemluvě o zaměstnanosti či rozvoji některých odvětví (průmyslu, turistický ruch atp.). A to nezmiňují výdaje ve formě dotací, kterými jsou z veřejných peněz podporovány linky cizích dopravců. V diskusi, která se rozběhla na serveru airways.cz, jsem – jako autor předchozí úvahy o slovenském civilním letectví – dostal několik otázek, které údajně mají být těmi základními pro případnou další diskusi. Určitě by bylo snadné na uvedené otázky “něco” odpovědět. Protože odpověď, ať bude jakákoliv, bude správná či špatná podle toho či onoho názoru a pohledu konkrétního čtenáře.
Avšak jako autor předchozí úvahy se nechci vydat po cestičce fabulací a neověřitelných výkřiků. Letecká doprava je složité odvětví, k jehož úspěšnému provozování je, kromě realistického byznys plánu, nutno kalkulovat i s dalšími faktory, vycházejícími z průběžné analýzy dat, jako jsou aktuální makroekonomická a politická situace, poptávka na trhu, chování konkurentů a podobně. Nic z toho v tuto chvíli neexistuje – a já se klidně přiznám, že přes zkušenosti a znalosti, které o letecké dopravě mám (nebo právě proto), se odmítám pasovat se do role super-odborníka nebo všeználka, který zvládne vypracovat detailní odpověď k danému tématu za den, v rámci své odpovědi někde na diskusním fóru. Proto považuji v této chvíli za zbytečnou debatu, zda je vhodnější typ Airbus A320, nebo raději Embraer E195, jakým modelem letecké společnosti by měl onen “národní” dopravce konkurovat stávajícím dopravcům nebo zda může uspět ve formátu klasického (LC –legacy carrier), nízkonákladového (LCC – low-cost carrier) či možná ultra LCC dopravce v kopii Ryaniar. A kam by měly směřovat linky, zda by bylo lepší nalétávat například Paříž (CDG) nebo Kodaň (CPH)? Kdo z nás to ví? Nejsem ochoten reagovat na dotazy, kde odpověď není ověřitelná – a proto každý bude mít pravdu. Tu svou.
Ve své původní úvaze jsem nepředkládal varianty, v jaké podobě by takový dopravce měl vzniknout a jak by měl fungovat – umím si představit několik variant. Osobně si myslím, že by mělo jít o firmu se slovenským domicilem, s letadly registrovanými na Slovensku, i když to samozřejmě není nutné, alespoň v počáteční fázi. Co považuji za podstatné je nutnost podpory jakékoliv reálné a případně zvolené variantě domácího dopravce ze strany státu, regionů, ale i institucí typu SACR, Sario apod. Tato podpora, aby opět nedošlo k mylnému výkladu, by měla být zejména v oblasti legislativy a podpory podnikání, tak jak je běžné v jiných oborech, tj. v oblasti zdanění, podpory zaměstnanosti apod. A pochopitelně, rovné podmínky na letištích, rovnou poplatkovou politiku, podpory nově otevíraných linek ve formě incentivních pobídek, ale i přímých dotací na rozlétání linky, tak jako je tomu dnes v Košicích pro WizzAir či Bratislavě pro ČSA. Netvrdím, že by šlo o jednoduchý projekt s rychlou návratností. Určitě by se jednalo o projekt, který by vyžadoval dostatek jak finančních, tak profesionálně zdatných personálních zdrojů a zejména trpělivé a mravenčí práce, ale šlo by o investici v zájmu Slovenska do budoucna. Ona letecká společnost by pochopitelně měla fungovat čistě jako komerční firma a za naprosto nulového zasahování do jejího chodu a fungování ze strany politiků. A v tom vidím určitý problém. V souvislosti s nutností mít jejich podporou zmíněnou výše, případně za situace, kdyby jedním z akcionářů potenciální letecké společnosti byl stát (nepřímo, prostřednictvím např. rozvojové agentury, FNM aj.), to pro některé z nich může být naprosto nepochopitelné.
Závěrem si dovolím jedno konstatování – dost na tom, že v dnešní době se k možnému fungování konkrétního druhu dopravy vyjadřuje mnoho “odborníků” v ostatních médiích kteří vědí s naprostou jistotou, jak konkrétní dopravu řešit a jaké konkrétní řešení zvolit – nehodlám jít stejnou cestou. K obecné úvaze (či komentáři) lze diskutovat v obecné rovině. Avšak požadovat k obecné úvaze přesné, detailní a konkrétní odpovědi, je – s prominutím – hloupé.

1 Komentář

  • Slovensko má jedinú spádovú oblasť, ktorá je ekonomicky aspoň minimálne atraktívna. A tou je samozrejme Bratislava o ktorej vieme, že letiská má – dokonca 2. Jedno je Schwechat a druhé letisko MRS. Obe letiská sú obsluhované leteckými spoločnosťami. Otázkou je teda či skutočně treba budovať ďalšieho dopravcu, ktorý bude bázovaný na jednom z týchto letísk. Myslím si, že nie. Otázka nejakého národneho dopravcu patrí do muzea – Slovensko s jeho mini trhom určitě (národneho) dopravcu nepotrebuje. V dobách open-sky by ani nemal šancu prežiť – sú tu vetší a silnější hráči, ktorý akéholvek atraktivne spojenie obsadia hneď ako im to dá ekonomický zmysel. Ich náklady sú neporovnatelne nižšie akoby boli náklady nového dopravcu = nemal by šancu konkurovať. Slovensko pre svoj rozvoj samozrejme potrebuje dopravcov alebo ak chcete “byť obslúžené” a tu si ale myslím, že Slovensko je určitě obslúžené dostatočně (vzhladom na velkosť a štruktúru trhu).

Leave a Reply