Pražské letiště se dlouhodobě potýká s problematickou dostupností, vlastně po celou dobu existence je jedinou možností buď autobus nebo auto. Desetiletí diskutované železniční spojení je v nedohlednu a nově otevírané prodloužení metra “A” do Motola nejen, že zlepšení nepřinese, ale dále zkomplikuje dopravu těm, co se odmítají nechat oškubat od pražských taxikářů.

Když včera večer uveřejnil deník iDnes na svých pražských stránkách informaci o tom, že na nové přestupní stanici metra Nádraží Veleslavín bude letiště zajišťovat služby portýra, tak se opravdu nejednalo o předčasný aprílový žert! Jde o realitu, nad kterou zůstává rozum stát…. výstup z stanice totiž jaksi postrádá eskalátor a výtahy, kterými je stanice vybavena, jsou vyvedeny zcela jinam, než by bylo potřeba, o jejich kapacitě ani nemluvě. A jak uvidíme dále, to ještě není všem “překvapením” konec.

Vyjádření zástupce DPP je pak ukázkou naprosté arogance, nepochopení, co jsou služby cestujícím, snahy šetřit tam, kde to opravdu není na místě. Podle mluvčího DPP Jiřího Štábla pražský dopravní podnik odmítá, že by se na eskalátory zapomnělo a dále uvedl (co věta, to perla!):

V roce 2008 při plánování projektu letiště požadavek na eskalátory nemělo. A požadavek z roku 2013 je už z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek passé, dodatečné zařazení eskalátorů do projektu by mohlo ohrozit čerpání evropské dotace na nový úsek. Podmínky totiž podobné změny po dobu pěti let vylučují. Že tam ty eskalátory nejsou, rozhodně není chyba. Jedná se o aktuální řešení situace. Finálním řešením zůstává výstavba rychlodráhy na letiště.

Už jen za toto vyjádření by celý tento cirkus (myslím DPP) zasloužil rozprášit (nebo ještě lépe, všechny, kdo jsou pod uvedeným podepsaní, bych nahnal na asistování cestujícím a nošení kufrů, pochopitelně zadarmo).

Proboha, to opravdu může někdo myslet vážně, že si letiště mělo dát požadavek na to, aby stanice metra kdesi ve městě byla vybavena eskalátory??? Z jakého titulu? A bylo letiště vůbec osloveno, když se z hlediska této stavby nejedná o dotčený subjekt? Velmi o tom pochybuji… ale kdo to dnes, po osmi letech, zjistí.

Služba portýra má být zadarmo, ale zkušenost říká, že zadarmo nic není, takže proč by tomu mělo být v tomto případě jinak. Kromě toho, že dříve nebo později se, zcela přirozeně, začnou určení portýři nejspíš dožadovat “odměny” (čemuž nejde zabránit), tak hlavně službu zavedlo a náklady s ní spojené nese letiště. A to, zcela přirozeně, tyto náklady musí nějak pokrýt. Takže ve finále to nakonec opět budou všichni cestující, kteří budou muset strpět další zvýšení už tak nehorázně vysoké letištní taxy.
Bohužel drzost, s jakou dopravní podnik vydává prodloužení trasy metra za zlepšení služeb, tím zdaleka nekončí.

V souvislosti s prodloužením trasy “A” má dle DP dojít ke zrychlení spojení mezi centrem Prahy a letištěm. Ano, je pravda, že jízda autobusem, což je velmi ze strany DP zdůrazňováno, se logicky zkrátí o pár minut, když linka 119 bude začínat až na stranici metra Nádraží Veleslavín. Jen okrajově a nepochybně zcela úmyslně (neboť ďábel, jak známo, je skryt v maličkostech) je zmiňován “drobný” problém, který ale bude pro spojení města a letiště naprosto zásadní, zejména na takto exponované trase, kterou využívají tisíce zahraničních i tuzemských návštěvníků hlavního města. Do stanice Nádraží Veleslavín totiž bude s výjimkou ranních hodin jezdit jen každá druhá souprava, a to v závislosti na provozních špičkách v intervalu cca 6-10 min.

To v praxi znamená, že pro cestujícího, který směřuje na letiště, se prakticky v polovině případů cesta naopak prodlouží, někdy dost zásadně, protože pokud bude mít smůlu, tak zdržení může nabrat až cca 25 minut. Pominu-li, že mnoho zejména zahraničních cestujících bude přirozeně zmateno, proč musí vystoupit a čekat na další vlak metra (jakkoliv o tomto budou prý cestující informováni hlášeními), tak v tomto případě zejména hrozí, že cestující zkrátka dorazí na letiště pozdě a nebudou již akceptováni k letu (zejména platí pro striktnější letecké společnosti). A není třeba zdůrazňovat, že to se asi příliš pozitivně na jejich zážitku z návštěvy Prahy a České republiky neodrazí.

No, takže se nám sice povedlo býti světovým (nebo alespoň evropským) unikátem, ale pochybuji, že je možné tento “úspěch” vnímat pozitivně. A závěrem jedna perlička, která zmatenost DPP podtrhuje – cizinec se o těchto “vylepšeních” pro jistotu ještě nic nedozví, protože inforamace na příslušných stránkách prozatím není k dohledání: http://www.ropid.cz/info/how-to-get-to-the-airport__s219x1352.html . Na to, že provoz na nové trase bude zahájen již 6. dubna, tak bych osobně nějakou informaci očekával. Ale, slovy klasika, asi je to marné, je to marné, je to marné….

Leave a Reply