Polský výrobce železniční dopravní techniky PESA (Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz) začal s testováním nové jednotky DART.

Samozřejmě, že na tento zajímavý okamžik čekal i zástup polských spotterů, kteří jednotku DART v průběhu testů natočili a videa se začala objevovat na internetu.

Fanoušci kolejové dopravní techniky znají tohoto výrobce spíše pod názvem Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ( ZNTK Bydgoszcz ), kde hlavní činností byly opravy kolejové techniky. Po roce 1989 začal manažement firmy hledat nové možnosti jak v rámci domácího trhu, tak i v zahraničí. Postupně tak podnik rozšířil výrobu o lehké EMU (tzv. railbusy), tramvaje a DMU.

pesa elf

PESA Elf, Zdroj Wikipedia, autor SQ9NIT

PESA Dart je jejich zatím posledním počinem, který má hodnotu 313 milionů Eur a obnáší 20 EMU pro zákazníka PKP InterCity.

Pesa DART byl prozatím testován na maximální provozní rychlost 160km/h, na vyšší rychlost v současné specifikaci nedosáhne.

Leave a Reply