Do rozjitřené nálady kolem nehody dvou dopravních letadel (A359 a DHC-8) na letišti Tokyo Haneda (HND) začínají zapadat první díly skládačky, s níž se musí vypořádat japonský úřad pro bezpečnost v dopravním provozu (JSTB).

Dne 2. Ledna ve večerních hodinách JST (Japan Standard Time) došlo ke střetu dvou dopravních letadel na dráze 34R letiště Tokyo Haneda. A jakkoliv zatím není možné s určitostí říci co k dané nehodě přispělo, začínají se objevovat první náznaky možné příčiny (možných příčin): lidský faktor, respektive chyba posádky dopravního letadla DHC-8.

Zde je nutno zdůraznit, že následující informace jsou sice veřejně dostupné a mohou mít pro vyšetřování uvedené nehody nějaký význam, nejedná se však o informace z oficiálního vyšetřování JSTB a je proto nutné k nim přistupovat jako k neověřeným a spekulativním.

První indicií k rozluštění toho, co se na ranveji vlastně odehrálo, může být komunikace mezi řízením letového provozu (ATC) letiště HND a dopravním letadlem Airbus A350-900, letícího na lince JAL516. Zvukový záznam lze najít na YouTube. Záznam začíná 17 minut před předpokládaným časem přistání letu JAL516 a až do okamžiku kolize nenaznačuje žádný problém, který by mohl přistání Airbusu jakkoliv ovlivnit.

Záznam komunikace ATC na letišti Tokyo Haneda

Je zcela pochopitelné, že v prvotních okamžicích vyšetřování tohoto neštěstí se zájem vyšetřovatelů i veřejnosti obrací k záznamům komunikace mezi oběma letadly a dotčeným řízením provozu. A jak na videu nad tímto odstavcem, tak i na videu pod tímto odstavcem zazní zcela jasně, že Airbus měl povolení k přistání na ranveji 34R.

Reportér Sky News Australia uvádí, že A350 dopravce JAL měl povolení k přistání

Dále se pak na internetu objevila informace od šéfredaktora internetového portálu Airlines Rating, Jeffrey Thomassona, který upozorňuje na skutečnost, že NOTAM z daného dne (vysvětlení pojmu NOTAM) pro letiště Tokyo Haneda obsahoval upozornění na nefunkční světelnou bariéru, která vizuálním způsobem varuje pilota dopravního stroje před vstupem (vjezdem) na aktivní ranvej.

Schéma světelné bariéry, která varuje před vstupem na aktivní ranvej – informativní obrázek, který neznázorňuje skutečný stav na HND a ranveji 34R. Zdroj: Critical Runway Warning Lights Focus Of Japan Crash – Airline Ratings

Tím se dostáváme k bodu, kdy prozatím známé a neověřené indicie naznačují, že rozhodujícím faktorem pro verdikt “kde se stala chyba” bude s největší pravděpodobností záznam z CVR (Cockpit Voice Recorder) havarovaného DHC-8 pobřežní stráže – je však otázkou, zda se CVR a FDR (Flight Data Recorder) podaří nalézt a data z obou zapisovačů obnovit, neboť DHC-8 byl zcela zničen a vysoká teplota požáru, jemuž byl stroj vystaven mohla být pro oba zapisovače destruktivní natolik, že se data obnovit nepodaří.

Pokud si tedy shrneme doposud známé informace, pak můžeme říci, že Airbus A350-900 dopravce JAL měl povolení k přistání na dráze 34R bez jakéhokoliv omezení. Stroj DHC-8 japonské pobřežní stráže měl pravděpodobně povolení k pojíždění k ranveji 34R (neověřeno), s tím, že na křižovatce C1/34R měl vyčkávat na povolení k vjezdu na ranvej 34R a následnému povolení ke startu, neboť ranvej byla v daném okamžiku aktivní pro již povolený přistávací manévr letadla, letícího na lince JAL516. Piloti stroje DHC-8 byli prostřednictvím bulletinu NOTAM informování o tom, že světelná bariéra u křižovatky C1/34R není funkční.

Vyšetřování příčin neštěstí nadále sleduji.

Leave a Reply