Aktuální informace, které se dostaly na veřejnost, ukazují na netradiční postup, k němuž se rozhodl kapitán letu QZ 8501. Podle záznamů z černých skříněk se údajně podařilo sestavit vcelku objektivní obraz toho, co se dělo s letadlem a v kokpitu během posledních minut letu.


Zdá se, že důležitým faktorem, který měl podíl na nehodě, byl problém s  počítačem, který slouží k zajištění bezpečnost letu. Jde fakticky o dva počítače, které jsou vzájemně zálohované a slouží ke kontrole aktivit posádky, které znemožňují provádět prudké manévry a zároveň monitorují rychlost letadla, aby nedošlo ke ztrátě vztlaku.
Údaje z černých skříněk naznačují, že se piloti snažili problém s počítačem vyřešit. Obvyklým postupem, používaným pro reset zařízení (využitím příslušného tlačítka na stropní desce), se problém vyřešit nepodařilo a chybný počítač patrně vykazoval nebo hlásil i nadále chybu. Proto se kapitán (nejspíš) rozhodl k nestandardnímu kroku – úplnému odpojení počítače formou vypnutí elektrického jističe zařízení. Aby mohl tuto akci provést, musel kapitán opustit svoji sedačku, protože panely jističů jsou za zády pilotů a ze sedu nejsou dosažitelné. Vypnutí počítače je velmi neobvyklý krok, ale nemělo by mít dopad na možnost dále ovládat letadlo. Dojde pouze k odstranění „ochranné obálky“, která brání pilotům dělat takové zásahy, které by dostaly letadlo za jeho bezpečnostní limity. Podle pilotů A320, kteří byli na tuto záležitost dotazováni, je podobný postup představitelný jen ve stavu absolutní nouze. Proč došlo k úplnému vypojení počítače je předmětem dalšího vyšetřování, stejně jako co přesně se odehrálo poté. Je jasné, že letadlo v tu chvíli pilotoval druhý pilot ručně, což v podmínách vysoké nadmořské výšky, kde se v tu chvíli stroj pohyboval, vyžaduje zručnost a zkušenost. Následné manévrování (rychlé stoupání a klesání) a ztráta vztlaku mohly být důsledkem nesprávných postupů zaviněných menší zkušenosti pilota, ale kapitán, vzhledem k tomu, že asi nebyl na svém místě, nemohl zasáhnout a včas vyřešit nastalou krizovou situaci.

Panel jističů A320

Panel jističů A320

Vyšetřování nehody i nadále probíhá a veškeré informace jsou podrobovány důkladným analýzám. Přesto ale některá fakta nasvědčují tomu, že se u letecké společnosti Air Asia vyskytly určité problémy v oblasti údržby, letových postupů a odborné přípravy posádek. V tomto stádiu vyšetřování je však předčasné tuto skutečnost brát jako definitivní nález vyšetřovací komise.

Leave a Reply