Podle vyjádření indonéského ministra dopravy, Ignasius Jonana, Airbus A320 společnosti Indonesia AirAsia na letu QZ8501 se snažil o rychlé vystoupání před tím, než došlo k jeho pádu do moře.


Podle dosavadních zjištění stroj stoupal v onom konkrétním úseku letu rychlostí 6000 stop za minutu, což je dvojnásobná rychlost, než jakou měl stroj mít.
Příčinou, proč se piloti snažili rychle vystoupat do vyšší letové hladiny byly s největší pravděpodobností velmi nepříznivé povětrnostní podmínky, kež v dané oblasti toho dne panovaly. Ze zatím známých zjištění je proto možné předpokládat, že piloti se snažili vystoupat do vyšší letové hladiny v domění, že ve vyšší letové hladině budou povětrnostní podmínky příznivější. Této verzi by také odpovídal i dřívější požadavek pilotů na změnu letové hladiny, který byl pracovníkem ŘLP odmítnut, neboť se v požadované letové hladině pohybovalo jiné letadlo.
Díky doposud známým faktům lze tedy předpokládat, že piloti měli až do posledních okamžiků stroj pod kontrolou, a snažili se vyhnout bouři, která panovala v prostoru, jímž měli udanou letovou trasu. Jaké však byly přesné příčiny pádu letadla, to by měly přesně určit až data ze zapisovače FDR a záznamníku CVR.

infographic

Infografika převzata z Channel NewsAsia

Leave a Reply