Cestující veřejnost ve Velké Británii se dočká dalšího vylepšení komfortu v osobní železniční dopravě. Po EMU BR Class 374 (Siemens Velaro), která bude do provozu postupně zařazována v letošním roce, se v roce 2018 dostane do provozu Dopravním Magazínem již dříve zmíněná EMU BR Class 395, jejímž výrobcem je Hitachi UK a kterážto projde úpravami jak interiéru, tak i exteriéru dle specifikací dopravce Virgin Trains.

Zde je vhodné podotknout, že jinak precizní a na detaily zaměření Britové mi lehce zamotali hlavu s označením nové soupravy, neboť jak již bylo řečeno, jedná se o jednotku BR Class 395 – jenže ta už v provozu je, na VRT HS1, kde ji veřejnost zná pod označením Olympic Javelin Shuttle. Správně by tedy upravená EMU Virgin Azuma měla nést označení následníka, v tomto případě tedy BR Class 396. Avšak nebudu za detailistu – nová jednotka Virgin Azuma si rozhodně pozornost zaslouží bez ohledu na to, pod jakým označením bude vedena.
Jak již bylo zmíněno v předešlých dvou aktualitách, jež byly na stránkách DM zveřejněny, základem BR Class 395 Azuma je Hitachi Class 395 – Javelin, tedy EMU, jež je primárně určena k vozbě vysokorychlostních vlaků. Pro potřeby dopravce Virgin Trains, který vloni vyhrál výběrové řízení na provoz franšízy East Coast Main Line – tedy druhé nejvýnosnější osobní železniční trati, která ve Velké Británii je (první „zlatou stezkou“ je West Coast Main Line), bude upraven zejména interiér, který dozná – oproti starší verzi BR Class 395 – velmi zásadních změn.
VirginAzuma1803e
 
Interiér soupravy bude – jak už je u Virgin Trains zvykem – laděn do sytě červených barev a zcela pochopitelně největší rozdíl bude mezi standardní II. cestovní třídou, a I. třídou:
vt11psd011_01-00_first-class
 
Souprava může být provozována pro maximální rychlost 225 km/h, což je v případě ECML malinký zádrhel: na této trati je povolena maximální rychlost pouze 201 km/h. Zakladatel skupiny Virgin, Sir Richard Branson však při předvedení soupravy oznámil, že hodlá prosadit povolení ke změně maximální rychlosti na ECML právě na oněch 140 km/h. Otázkou je, zda se mu takovou změnu podaří u Rail Network prosadit a otázka další pak logicky plyne z oné první: kdy se to podaří…

Důležitým, byť nepříliš veřejně prezentovaným dílkem ve skládačce v Británii budované sítě VRT je memorandum, jež vláda Davida Camerona zveřejnila v poměrné tichosti před dvěma lety, a v němž se zcela jasně dává veřejnosti najevo, že výstavba VRT je klíčovým faktorem pro obnovení programu ICT (Inter-City Train), který byl v minulosti znám pod marketingovým názvem Inter-City 125, a který díky nepříliš lichotivé pověsti British Rail upadl v zapomnění. Se stejně agilním přístupem se představil i výrobce souprav Javelin a Virgin Azuma, japonský Hitachi, který britské veřejnosti – taktéž velmi tiše – představil výrobní proces VRT jednotky BR Class 395:


V každém případě: máme se na co těšit.

1 Komentář

Leave a Reply