Skupina Aeroflot (Aeroflot Group) zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2014 výrazný propad, když se její provozní zisk propadl o 31 % a tím se skupina dostala do čisté ztráty za toto období, které by naopak mělo být z hlediska skupiny nejsilnějším v roce.


Jakkoliv je tento výsledek způsoben komplexem důvodů, zejména oslabením rublu a dalšími jednorázovými příčinami, jde především o propad ziskovosti skupiny, když výnosy z osobokilometru setrvale klesaly, zatímco náklady na osobokilometr se zvyšovaly. Dopad do hospodářských výsledků měla rovněž geopolitická situace, když skupina zaznamenala mnohem nižší poptávku po zahraničních linkách, přičemž narůstající poptávka po tuzemských cestách ale nestačila na vyrovnání této ztráty.
Svůj podíl na celkovém výsledku měly nepochybně i náklady spojené s ukončením nízkonákladového projektu Aeroflotu „Dobrolet“ v srpnu tohoto roku, ke kterému došlo v důsledku sankcí uvalených na Rusko a cena za vybudování nového projektu „Pobeda“, který zahájil činnost minulý týden lety na lince z Moskvy-Vnukovo do Volgogradu.
Ve třetím čtvrtletí 2014 skupina Aeroflot oznámila čistou ztrátu ve výši RUB 1,658 miliónů (EUR 35 miliónů), zatímco ve stejném období loňského roku zaznamenala zisk ve výši RUB 17,192 miliónů. Provozní zisk se propadl za stejné období o 31% na RUB 15,046 miliónů (EUR 314 miliónů), zatímco ve třetím čtvrtletí 2013 dosáhl RUB 21,688 miliónů. Tržby za 3Q vzrostly o 2.4% na RUB 96,417 miliónů (EUR 2,010 miliónů).
Samotná společnost Aeroflot (Aeroflot JSC) oznámila za 3Q čistou ztrátu ve výši RUB 1,988 miliónů, což je značný propad oproti zisku RUB 14,490 miliónů, zaznamenaném za stejné období loňského roku. Provozní zisk poklesl o RUB 12,805 miliónů, tj. o 31% v meziročním srovnání.
Pokud jde o provozní náklady, u těch došlo ve třetím čtvrtletí 2014 v rámci celé skupiny k nárůstu o 12,3%, což bylo tempo vyšší než byl nárůst příjmů. Palivové náklady vzrostly o 9.3% a ostatní náklady o 13.6%. Skokový nárůst nákladů byl zaznamenán u osobních nákladů, kde ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 došlo ke zvýšení o 34.1% (!). Počet zaměstnanců se rovněž zvýšil, ale na konci sledovaného období byl vyšší „pouze“ o 5,9% (opět ve srovnání se stejným obdobím roku 2013).

Leave a Reply