Evropská komise, zodpovědná za dopravní projekty, zveřejnila výsdledky studie, v níž je naznačena predikce investičních projektů pro úspěšné dokončení projektu TEN-T.


Podle této studie bude nutné proinvestovat do roku 2030 nejméně 700 miliard Eur, aby bylo možné dokončit veškeré dopravní projekty, jež lze označit za klíčové. Vybudování páteřní dopravní sítě v Evropě, má v budoucnu zajistit ekologicky šetrnou a efektivní dopravu.
Podle zmíněné studie bude kladen zvýšený důraz hlavně na železniční dopravu, která by měla sloužit jako efektivní a ekologická dopravní varianta v těch zemích, jimiž bude procházet. Avšak aby bylo možné v rámci intermodální dopravy využít železniční dopravu na maximum, bude nutné – podle autorů studie – vybudovat patřičné logistické zázemí.
Studie naznačuje, že EU bude do budoucna žádat jednotlivé členské státy, aby nákladní kamionová doprava byla odsunuta do pozadí s tím, že silniční nákladní doprava by měla sloužit skutečně pouze k takové přepravě zboží a nákladu, kde již není možné, či ekonomicky výhodné řešit dopravu prostřednictvím železniční sítě.
Zjednodušeně řečeno: zdá se, že po dlouhé době se uvnitř Evropského parlamentu rodí projekt, který by skytečně mohl být užitečný a prospěšný a u něhož by označení “intermodální doprava” nemuselo být pouhou frází.
 

Počet Komentářů: 2

Leave a Reply