Na nově vybudované VRT trati Paříž – Štrasburk vykolejila během provozních testů vysokorychlostní jednotka TGV.
V důsledku této železniční nehody zemřelo 7 techniků z celkem 49 osob, jež byly přítomny testování.
Podle prvního vyjádření vyšetřovatelů došlo k vykolejení prvních sedmi vozů soupravy z důvodu příliš vysoké rychlosti soupravy TGV. Svědci nehody vypověděli, že po vykolejení jednotky došlo i k malému požáru, jež se nerozšířil jen díky tomu, že se část TGV sesunula do říčního kanálu, podél něhož je část nově vybudované trati vedena.
tgv derailment 2
Tato dnešní nehoda je tak druhou tragickou událostí, jež se ve Francii udály – je tedy na místě dodat, že soucítíme se všemi, jichž se události dnešního dne dotkly.

Leave a Reply