Přiznávám se bez mučení, nemám rád nedochvilné lidi. Dorazit včas považuji za slušnost a respekt k partnerovi nebo obecně k okolí. Ano, chápu, že se může stát, že i přes veškerou vynaloženou snahu (a časové rezervy) jeden dorazí pozdě, ale rozdíl je právě v tom, zda jde o výjimku či pravidlo a zda následuje omluva či výmluvy.


Sám se snažím dorazit nebo být na určeném místě vždy včas a totéž očekávám od druhých. U dospělého člověka totiž očekávám schopnost přizpůsobit si program a plány tomu, že má v určitém čase někde být. Nikdy například nepochopím, proč někdo nemůže dorazit do kina či divadla včas a proč tyto instituce dovolují vstup (a rušení ostatních) po zahájení produkce.
Samostatnou kapitolou jsou pozdní příchody na nádraží či letiště. Pokud jde o odjezdy vlaků či autobusů, tam je situace relativně jednoduchá, protože dokud vůz či souprava stále stojí ve stanici, tak lze nastoupit, pokud se dají do pohybu, tak má takový zpozdilec smůlu.
Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje, že na letištích je z více důvodů situace dramaticky odlišná a je stále mnoho „cestovatelů“, kteří tuto skutečnost nechtějí respektovat. A mnozí si jistě kladou otázku, proč je zrovna na letišti potřeba být tak brzy před odletem. Fakt, že při příjezdu na letiště vidíte „své“ letadlo stát na stojánce, do doby odletu zbývá třeba 30 minut a vy cestujete nalehko bez zavazadel k odbavení, opravu nemusí znamenat, že je vše v pohodě a že svůj let stihnete. Uznávám, že čekání na letištích není nic obzvláště příjemného a baví snad jen notorické nakupovače, zejména pokud má příslušné letiště nastavenou vyšší cenovou hladinu v restauracích, ale časy, které letecké společnosti udávají jako dobu, do kdy se cestující musejí nejpozději dostavit k odbavení, mají své opodstatnění a pokud se cestující chce vyhnout problémům, je opravdu vhodné je dodržovat.
Především je dobré nezobecňovat zkušenosti a vždy si u konkrétní letecké společnosti nejzazší čas odbavení ověřit. To, že některým společnostem stačí, aby byl cestující odbaven minimálně 30 minut před odletem, totiž neznamená, že jiná nebude striktně vyžadovat odbavení ne později než 60 minut před odletem. A rozhodně není dobré spoléhat na to, že je obecnou praxí, že vás společnost odbaví, i když dorazíte pozdě jen proto, že při minulém letu stačilo dorazit na letiště 25 minut před odletem.   Naopak je pravděpodobné, zejména u dálkových linek, že pokud letecká společnost vyžaduje minimální čas odbavení třeba 60 minut před odletem, tak dorazit 57 minut před odletem znamená, že jdete pozdě a ten den nikam neletíte. A v zásadě nemá smysl zástupce společnosti, tedy pokud je přítomen, přemlouvat, že jste v kondici a do letadla doběhnete za 5 minut.
Také si v těchto případech ušetřete vymýšlení výmluv. Jejich škála, kterou zaměstnanci leteckých společností již slyšeli, je bohatá a i když ta vaše bude velmi pěkná, je málo pravděpodobné, že zabere. Opravdu, výmluvy o silném provozu (nejčastěji při přesunu ze Žižkova či Vinohrad na Ruzyni) nejsou ničím objevným, stejně jako to, že jste vyráželi z Plzně dvě hodiny před odletem a mysleli si, že je to včas, protože cesta normálně trvá 45 minut. Letos v létě byla populární ta o opravách na dálnici D1. Je pozoruhodné, že ač o tomto problému mnozí věděli, rozhodně jim to nebránilo vyrážet na cestu prakticky bez časové rezervy a pak bezelstně očekávat, že ostatní cestující a letecká společnost tento problém pochopí a prostě bude s odletem čekat…. Rovněž zkoušet přemluvit zaměstnance letecké společnosti třeba tím, že jste na letišti byli včas, ale u odbavení byla fronta a tak jste si zašli na kávu, moc nezapůsobí. A ani originální výmluva, že cestující čekal, až si bude moci dojít na toaletu, kde ale zrovna probíhal úklid, nedopadla na úrodnou půdu pochopení. A argumentovat postavením (víte, kdo já jsem?) či tím, že si budete stěžovat (řediteli letiště, do médií – oblíbené jsou Blesk a Nova…. atd.) nebo se soudit, je rovněž zbytečné. A to, že jste případně celebrita (v malém českém rybníčku), je většinou z pohledu zahraniční letecké společnosti zcela irelevantní.
Pokud nechápete, proč je takový problém, aby vás letecká společnost akceptovala, a vy jste mohli i přes pozdní příchod odletět, zde je pár základních důvodů, které snad nutnost včasného příchodu objasní a které si pro příště zapamatujte.
Spoléhat na to, že určité letiště znáte a víte, že dostat se z jednoho konce na druhý není tak časově náročné, je sice fajn, ale vzdálenost mezi odbavením nebo bezpečností kontrolou a nástupní bránou není ten největší problém a rozhodně to není důvod, proč vás letecká společnost nechce v případě pozdního příchodu odbavit. Ty důvody jsou jiné.
Především, pokud se hodláte odbavit na letišti a nevyužijete možnosti odbavení přes internet, tak je dobré vědět, že odbavení letů probíhá na odbavovacích přepážkách pronajatých od provozovatele letiště a letecké společnosti mají vyhrazený čas, kdy tyto přepážky (a případně zaměstnance odbavení) mohou využívat. Pronájem přepážek není úplně levný, a proto se každá letecká společnost snaží překročení doby pronájmu vyhnout. Zaměstnanci odbavení navíc mohou mít naplánovanou službu na jiných přepážkách nebo stejné přepážky má od určitého času pronajaté jiná letecká společnost. Řešením je tedy odbavení přes internet, ale zde si musíte hlídat, abyste dorazili včas k nástupu.
Velmi důležitým a fakticky zásadním důvodem, proč letecké společnosti vyžadují včasnost odbavení (o kterém ale naprostá většina cestujících nemá ponětí), je to, že teprve po skončení procesu odbavení a uzavření letu v systémech mohou proběhnout nezbytné a velmi důležité procesy na straně letecké společnosti, související s technickou přípravou letu, jako je například výpočet vyvážení, úprava rozložení nákladu apod. Tyto aktivity jsou klíčové pro bezpečný průběh letu a každé prodloužení procesu odbavení může mít dopad na včasnost zpracování těchto údajů, jejich dodání složkám odbavení letadla a případné úpravy podle vypočítaných hodnot.
A v neposlední řadě je potřeba, aby cestující nastoupili a posádka mohla palubu letadla připravit k odletu. Kdo létá častěji, velmi dobře ví, že usadit byť i jen stovku cestujících není proces na pět minut a teď si představte, že musíte usadit třeba čtyři sta cestujících, pomoci jim s příručními zavazadly, přesadit ty, co si sedli špatně (a že jich není málo!) či zkontrolovat, že příruční zavazadla jsou tam, kde mají být, že je v pořádku vše ostatní a tak je možné odletět.
Myslím, že není takový problém dorazit na letiště včas. Ale pokud už dorazíte pozdě a letecká společnost vás odmítne akceptovat právě pro pozdní příchod, je to opravdu jen vaše vina. Když letíte na druhý konec světa, na svatební cestu nebo rodinnou dovolenou, není snad tak velký problém pár desítek minut na letišti na odlet počkat. Ale pokud máte jiný názor a „nevyjde to“, tak si svůj vztek nevylévejte na zaměstnancích letecké společnosti. Oni za to nemohou a musejí dodržovat pravidla, která jsou stanovena a která jste porušily vy. Útočit na zaměstnance letecké společnosti a obviňovat je z neochoty není na místě. Naprostá většina z nich by vás ráda odbavila, kdyby to šlo, protože by se tím vyhnula mnoha problémům a mnohdy i verbálním útokům. Stejně tak nemohou za to, že za předělání letenky musíte zaplatit (v lepším případě, pokud se například podaří najít místa na dalších letech). Taková jsou pravidla zejména u levných letenek, takže musíte počítat s tím, že změna něco stojí (a to jsou letecké společnosti, které změnu u nejlevnějších letenek nedovolují vůbec, a letenka vám propadne). Rozhodně je proto lepší alespoň na letadlo chodit včas.

Leave a Reply