Cestující v železniční dopravě ve Velké Británii se dočkají dalšího vylepšení již tak dobře fungující železniční dopravy. Tamější ministerstvo dopravy (DfT – Department for Transport) hodlá kompenzační program nazvat „Delay Repay 15“ a díky stupidní iniciativě dopravce Southern (stávka kvůli novému zařazení zaměstnanců na soupravy se změněnou obsluhou) bude právě tento dopravce prvním, kdo „sklidí úrodu“.


Samozřejmě, nelze v žádném případě říci, že stávka zaměstnanců dopravce Southern byla jediným důvodem k zavedení nového programu kompenzace, je však velmi pravděpodobné, že byla jedním z hlavních důvodů. A zavedení kompenzačního programu je ze strany britského ministerstva dopravy vlastně logickým krokem, jak jmenovaného dopravce potrestat takovým způsobem, aby jej to citelně bolelo.
Zdroj z prostředí Rail Network mi potvrdil, že stávka byla zásadním argumentem pro zavedení nového kompenzačního programu a stejně tak i výběr „první oběti“ není rozhodně náhodný:

Nelze potrestat zaměstnance za to, že stávkovali, je to jejich legitimní právo. Nový kompenzační program je tedy vlastně jediným řešením, které se ministerstvu dopravy nabízí.

Co lze tedy s jistotou potvrdit?
Nový program bude do praxe zaveden během dvou měsíců (říjen – listopad 2016) a prvním dopravcem, který bude muset nový kompenzační program přijmout, bude Southern, patřící do skupiny Govia Thameslink. Další nasazení kompenzačního programu bude aplikováno v několika krocích, vždy pro vytipované dopravce. Lze předpokládat, že ministerstvo dopravy bude postupovat v budoucnu stejným způsobem, jako nyní – tedy tak, že nejprve přijdou „na řadu“ dopravci, jejichž výkony nepatří k nejspolehlivějším. Britský ministr dopravy k tomu uvádí:

Uvědomujeme si, že cestující si žádají spolehlivou železniční dopravu. Pokud však dojde k nepříjemnostem, pak je logické, že cestující očekává takové odškodnění, na které má právo. Nový program Delay Repay 15 je jasným sdělením pro všechny dopravce, že zákazník je na prvním místě.


 

Autor článku

Leave a Reply