Cestující v železniční dopravě ve Velké Británii se dočkají dalšího vylepšení již tak dobře fungující železniční dopravy. Tamější ministerstvo dopravy (DfT – Department for Transport) hodlá kompenzační program nazvat “Delay Repay 15” a díky stupidní iniciativě dopravce Southern (stávka kvůli novému zařazení zaměstnanců na soupravy se změněnou obsluhou) bude právě tento dopravce prvním, kdo “sklidí úrodu”.


Samozřejmě, nelze v žádném případě říci, že stávka zaměstnanců dopravce Southern byla jediným důvodem k zavedení nového programu kompenzace, je však velmi pravděpodobné, že byla jedním z hlavních důvodů. A zavedení kompenzačního programu je ze strany britského ministerstva dopravy vlastně logickým krokem, jak jmenovaného dopravce potrestat takovým způsobem, aby jej to citelně bolelo.
Zdroj z prostředí Rail Network mi potvrdil, že stávka byla zásadním argumentem pro zavedení nového kompenzačního programu a stejně tak i výběr “první oběti” není rozhodně náhodný:

Nelze potrestat zaměstnance za to, že stávkovali, je to jejich legitimní právo. Nový kompenzační program je tedy vlastně jediným řešením, které se ministerstvu dopravy nabízí.

Co lze tedy s jistotou potvrdit?
Nový program bude do praxe zaveden během dvou měsíců (říjen – listopad 2016) a prvním dopravcem, který bude muset nový kompenzační program přijmout, bude Southern, patřící do skupiny Govia Thameslink. Další nasazení kompenzačního programu bude aplikováno v několika krocích, vždy pro vytipované dopravce. Lze předpokládat, že ministerstvo dopravy bude postupovat v budoucnu stejným způsobem, jako nyní – tedy tak, že nejprve přijdou “na řadu” dopravci, jejichž výkony nepatří k nejspolehlivějším. Britský ministr dopravy k tomu uvádí:

Uvědomujeme si, že cestující si žádají spolehlivou železniční dopravu. Pokud však dojde k nepříjemnostem, pak je logické, že cestující očekává takové odškodnění, na které má právo. Nový program Delay Repay 15 je jasným sdělením pro všechny dopravce, že zákazník je na prvním místě.


 

Leave a Reply