Zatím co v naší malé, středoevropské zemičce stále ještě nemáme jasno, jakým způsobem (a zda vůbec) bude probíhat výstavba pilotního úseku VRT,v Británii se s podobným rozhodnutím nemazlí.


Tamější vláda vydala prostřednictvím ministra dopravy Patricka McLoughlina prohlášení, v němž se veřejnosti na vědomí dává, že se vláda rozhodla (ano, čtete správně: rozhodla…) urychlit výstavbu druhé fáze projektu HS2 o šest let.
Popravdě řečeno, v první chvíli jsem poněkud tápal, o jaké že sdělení se vlastně jedná, neboť britsky “suché” oznámení ve stylu “tak jsme se rozhodli, že… (cokoliv)”, je poměrně drsným důkazem efektivnosti zdejší vlády – alespoň co se dopravy týče. Ovšem zkrácení výstavby VRT tělesa o 6 let? To už je informace, která přímo nabádá k vícenásobnému prověření informace, jež je z konkrétního zdroje čerpána. A tak se i stalo.
Informaci velmi podobnou oné původní jsem následně našel i na magazínu Rail News Global, což je mezi příznivci železnice poměrně respektované médium, jemuž se dá věřit v podstatě cokoliv. Tím bylo přehledně jasné, že i původní informace, z jiného zdroje, byla pravdivá – jen se lišila v jemných detailech, jež niketrak nesnižují její hodnotu.

Tedy si zkusme shrnout, co že se to vlastně na ostrově stalo:

Zjednodušeně řečeno, vláda Davida Camerona se snaží, co to dá, aby svým voličům dala přesvědčivé důkazy o svých schopnostech. Proto dochází ke zkracování termínů u všech investičních akcí, kde to jen jde – a to i za cenu, že se bude jednat o zkrácení termínu o “pár hodin”. Tento “kalup” je zapříčiněn poměrně schizofrenní situací, do které se britský premiér dostal díky sám sobě: jde o jeho slib, že vyhlásí referendum o setrvání Velké Británie v EU. Přičemž ono referendum bylo veřejnosti slíbeno ještě v době, než se jižní Evropou prohnala uprchlická krize a proto bylo tak nějak jasné, že většina občanů UK se v referendu vysloví proti vystoupení z EU. Bohužel, uprchlíci, vedení zcela zištnými důvody, nabrali (mimo jiné) směr Calais – Dover – Londýn, a tím dali bezproblémovému referendu vale. Proto premiér Cameron jasně naznačil, že voličům se musí dokázat, jak efektivní jeho vláda je a může být. No a na této vlně se svezla i ona zmíněná druhá fáze HS2, která má spojit  města Birmingham a Crewe. Tohoto stavu by se britská cestující veřejnost měla dočkat v roce 2027, zatím co v původním projektu se počítalo s rokem 2033.
HS2 je projekt výstavby VRT, jež má poprvé v historii Velké Británie spojit jih a sever země prostřednictvím VRT železničního spojení. Příznivci projektu poukazují na skutečnost, že díky HS2 dojde k zásadnímu zrychlení přepravy mezi severní a jižní částí ostrova (což je pravdou, z Leedsu do Birminghamu trvá nyní cesta vlakem cca 1 hodinu a 50 minut, v případě rychlovlakem se cesta zkrátí na pouhých 55 minut); dotčené regiony budou těžit z přílivu finančních investic, jež s sebou výstavba VRT HS2 přinese a taktéž dojde k vytvoření mnoha tisíců pracovních míst. Nepotvrzeným předpokladem pak je tvrzení, že každá jedna libra šterlinků, jež bude investována do výstavby HS2, bude zúročena koeficientem 1,9.
Odpůrci HS2 pak argumentují známým faktem, jež poukazuje na skutečnost, že u VRT HS1, jež byla uvedena do provozu v roce 2007 a která slouží k vysokorychlostnímu spojení mezi Londýnem, Bruselem a Paříží, se čerpalo z dat, která fatálním způsobem zkreslovala výsledky a učinila tak jakoukoliv debatu o výhodnosti VRT HS1 čistě akademickou. Dalším argumentem je již ověřená skutečnost, že prospěch z provozu HS1 mají pouze ta města, která leží maximálně do dvou hodin cestovní vzdálenosti od Londýna, ostatní města, ležící ve vzdálenějších lokalitách žádné razantní zlepšení neevidují. Dalším – a nikoliv planým – argumentem je připomenutí stávajícího neutěšeného stavu dopravní železniční infrastruktury v Londýně, která již nyní dosahuje maxima, co se vytížení týče. A je více, než pravděpodobné, že zprovoznění HS2 by pro Londýn mohlo znamenat zcela zásadní nárůst cestující veřejnosti, což by stávající infrastruktura prostě nebyla schopna pojmout a v takovém případě by zkolabovala i železniční doprava nejen v okolí Londýna, ale i v Londýně samotném. Kritici tak argumentují tím, že nejprve by mělo dojít k zásadnímu zlepšení London overground, což je městská železniční síť a teprve poté měli politici řešit VRT směrem k severní části země.
Nicméně lze předvídat, že snaha premiéra Camerona zalíbit se veřejnosti bude narůstat úměrně k blížícímu se datu referenda. A co se bude dít poté, to nedokáže odhadnout nikdo, neboť referendum – jakkoliv byl jeho výsledek predikovatelný – může přinést nečekaný výsledek v podobě odchodu Velké Británie z EU. A co by následovalo, to už bychom popisovali sci-fi.
S jistotou tak lze pouze připomenout, že výstavba VRT HS2 přinese některým z nás radost (moderní a rychlé cestování), jiným pak přinese zármutek (vyvlastněné pozemky, nemovitosti určené k demolici, zásah do vzhledu tradiční britské venskovské krajiny). Konec konců, video, jež přikládám, Vám ony kontroverze představí v celé jejich kráse i nahotě.

Sluší se dodat, že předchozí video je dílem studentů a proto může být samozřejmě vnímáno, jako nevyvážené a neobjektivní. Proto připojím ještě jedno video, tentokrát z produkce BBC, u níž si můžeme být zcela jisti, že nemá v úmyslu nadržovat žádné ze zúčastněných stran.

Leave a Reply