Jakkoliv je byrokratický aparát ve Velké Británii těžko pochopitelný, nelze mu upřít v jistých případech obdivuhodnou výkonost.

1. ledna 2015 oznámil ministr dopravy Patrick McLoughlin vznik organizace Rail Suply Group, jejímž úkolem bude podpora nákladní železniční dopravy jak na domácím trhu ve Velké Británii, trak i ve vztahu k železničním výkonům v rámci exportu.

Cíle nového operátora nejsou nijak malé. V průběhu následujících pěti let dojde k masivní investici do rozvoje jak železniční infrastruktury, tak i k investicím do dopravní techniky. Vyjádřeno finančně, do tohoto podpůrného programu bude investováno přibližně 900 miliard Kč. Hlavní pozornost bude věnována zlepšení stávající infrastruktury, která slouží pouze pro vozbu ucelených železničních souprav. Další pozornost se bude upírat ke zlepšení výkonů, jež železniční nákladní doprava podává. A jakkoliv je ze statistik známo, že podíl železniční nákladní dopravy v UK neustále roste, Patrick McLoughlin má v plánu navýšit výkony v tomto segmentu o 2,6% ročně.
Ministr McLoughlin zároveň podotkl, že hodlá napřít veškeré úsilí k tomu, aby se Velká Británie stala lídrem v oblasti výstavby a provozování vysokorychlostní železnice. Což je tedy rozhodně zajímavý moment, neboť jediná vysokorychlostní trať, známá jako HS1, trpí aférou nadhodnocených výdajů při její výstavbě. To, že při plánování výkonosti VRT HS1 byly použity vcelku nedosažitelné a nereálné údaje, můžeme brát za samozřejmost, v EU zcela běžnou. Fakt, že druhá vysokorychlostní trať, HS2, se ještě ani nezačala budovat a už z její skříně padají kostlivci, berme jako poznámku “mimo diskusi”.
Naopak další vize, s níž britský ministr dopravy přichází – a to, že bude vyvinuto maximální možné úsilí k tomu, aby se zlepšily poměry v učňovském školství, jehož absolventi budou klíčovým prvkem právě při inovacích v železniční dopravě – má velmi reálný základ.
Sečteno a podtrženo: pokud by panovala obava, že nám dojdou témata, o kterých bychom v rámci železniční dopravy mohli psát, můžeme s klidným svědomím říci, že nás čeká velmi zajímavé období.

Leave a Reply