Až se příště budete na letišti nudit a prohlížet si reklamní obrazovky, usmívejte se a dejte najevo svojí dobrou náladu. Proč? Příchází doba, kdy si obrazovky budou prohlížet Vás….


Cestující, kteří v blízkém budoucnu poletí přes letiště v dánské Kodani, si možná ani neuvědomí, že ve stejné chvíli,  kdy procházejí nebo si prohlížejí reklamní sdělení na informačních obrazovkách, tyto obrazovky je rovněž pozorují, a to doslova.
V nadcházejících týdněch bude v prostorách kodaňského letiště instalováno zhruba 600 obrazovek, z nichž část bude mít zařízení na rozpoznávání obličeje, což umožní zaznamenávat informace o osobách – potenciálních cílových skupinách – které kolem inzerce procházejí.
“Toto bude první “chytré” letiště na světě”, uvedl Claus Rothoff Brix z organizace Dansk Reklame Film pro dánský list DR Nyheder . ”Nikde na světě to v tomto rozsahu ještě nikdo neudělal”.

Obrazovky schopné rozpoznání obličeje mohou registrovat informace o osobách, které kolem procázejí a využívat těchto informací ke zobrazování cílené reklamy. (foto: Colourbox)

Obrazovky schopné rozpoznání obličeje mohou registrovat informace o osobách, které kolem procázejí a využívat těchto informací ke zobrazování cílené reklamy.
(foto: Colourbox)

Obrazovky se systémem umožňujícím rozpoznávat obličeje budou schopny registrovat pohlaví procházejících osob, odhadnout věkovou skupinu a samozřejmě registrovat, jak dlouho si konkrétní osoba danou reklamu prohlížela. Tyto sofistikované obrazovky budou navíc propojeny s letištním provozním systémem, který bude do obrazovek dodávat data o cestujících. Obrazovky nemají sloužit ke sledování, protože zaznamenaná data se nikde neukládají (jak dlouho??  pozn. autora).
“Pokud víte, že 90 % cestujících v ranních hodinách jsou obchodní cestující a zároveň podle letového řádu víte, kdy a do kterých destinací v tuto dobu odlétají jednotlivé spoje,  můžete data využít k mnohem přesnějšímu zacílení reklamního sdělení, než tomu bylo dřívě”, uvedl pan Brix. “Jinak zaměřená bude reklama pro obchodního cestujícího a jinak pro cestující na na charterových linkách.
Vzhledem k tomu, že nejprve bude celý systém otestovat a následně nechat vyhodnotit výsledky ze strany potenciálních zavadatelů reklamy, odhaduje se, že plné zavedení systému specificky zaměřených reklam si vyžádá zhruba rok.

Leave a Reply