Výrobce osobních vozů Audi uvedl do výroby nový druh motorové nafty, e-Diesel. Po čtyřech měsících testů a příprav výrobně technologických celků se tak na trhu objeví “syntetická nafta”.

Zajímavostí je skutečnost, že jednou ze složek nového druhu nafty je i CO2 , tedy oxid uhličitý, jež bude do palivového systému vozu dodáván z větší části z okolního prostředí. Součástí “syntetické nafty” je i voda, což může do budoucna nejen zatraktivnit, ale i zefektivnit výrobu motorového paliva pro naftové motory.

Technologickou část, s jejíž pomocí se bude CO2 “čerpat” ze vzduchu, jež do motorového prostoru automobilu proudí skrze přední část čela vozu (čelní maska), má ” na svědomí” výzkumné středisko Climeworks z Curychu, které se na vývoji e-Dieselu podílelo.
Princip, na němž nové palivo funguje, je ve velmi zjednodušeném pohledu následující: voda, přítomná v palivovém systému, se v předehřívači ohřeje na bod varu. Vzniklá pára se následně smíchá s vodíkem a kyslíkem. Díky elektrolytické reakci vznikne kapalina na bázi uhlíku, známá jako “modrá nafta”. Účinnost paliva, jež je vyrobeno z obnovitelných zdrojů s za pomoci elektrochemické reakce (a následných úprav, o nichž se Audi ze zcela logických důvodů nezmiňuje), je na úrovni 70%. Nově vyrobené palivo e-Diesel neobsahuje síru a ani aromatické uhlovodíky a jeho vysoké cetanové číslo zaručuje lepší vznětlivost, než jaké lze dosáhnout u standardního druhu nafty.
Prvním vozem Audi, do něhož bylo natankováno 5 litrů syntetické nafty, byl služební vůz Audi A8 ministryně pro vzdělání, vědu a výzkum, Johanny Wanka.

Leave a Reply