Je dost dobře možné, že jste se s podobnou situací již někdy setkali: úsek silniční komunikace, která je v režimu opravy, ale pracovníky aby jste pohledali – nikde nikdo. A pokud se na dané stavbě personál čistě náhodou vyskytuje, tak paradoxně v tu nejhorší možnou dobu. A to se netýká jen České Republiky, své o tom vědí i motoristé ve Velké Británii.


Sám jsem byl svědkem situace, kdy se 30-ti kilometrový úsek dálnice M3 u nájezdu na londýnský okruh M25, opravoval skoro pět let (ano, čtete správně: téměř pet let…). A samozřejmě, že personál stavebních firem, které se na projektu “chytrá dálnice” podíleli, dokázali v dopravních špičkách omezit dopravní proud vozidel natolik, že vznikaly kolony o délce jednotek kilometrů, přičemž nebyl problém v takové koloně prolistovat denní tisk, či sledovat televizní vysílání.
To se však může velice rychle změnit. Britský parlament totiž navrhuje novelu zákona o stavebních pracích na silničních komunikacích, která umožní jednotlivým místně dotčeným úřadům penalizovat dodavatele stavebních prací v případech, kdy nevyužijí ke stavební činnosti ty části dne, které nejsou až tak exponované, co se dopravních proudů týče. Na území Velké Británie se totiž každoročně provede zhruba 2,5 milionu stavebních zásahů na pozemních komunikacích, které způsobily výpadek příjmů jak v lokálních, tak i státních pokladnách ve výši 12 miliard Kč. A to se nelíbí ani zdejšímu ministerstvu dopravy, ani vládním činitelům.
Podle návrhu bude mít dotčený úřad možnost penalizovat dodavatele stavebních prací formou penále, které bude účtováno v hodinových sazbách. Pokud stavební firma odmítne provést část stavebních prací v nočních, nebo méně exponovaných denních hodinách, úřad bude moci na základě svého uvážení a zhodnocení “ocenit” takovou snahu dodavatele prací patřičnou penalizací. Stejně tak dostanou úřady možnost nařídit stavebním firmám úplné zastavení prací v konkrétních úsecích dne a taktéž budou moci požadovat po stavebních firmách odpovídající procento pracovních výkonů, prováděných v nočních hodinách.
A tento způsob “komunikace” se stavebními firmami pravděpodobně funguje, neboť v hrabství Kent, kde jako první v zemi tento přístup vůči dodavatelům vyzkoušeli; zaznamenalo ministerstvo dopravy dle statistických dat pokles dopravních kolapsů a zpomalení dopravního proudu o takřka 50 procent a zároveň došlo k efektivnímu zlepšení spolupráce mezi jednotlivými dodavateli o zhruba 200 procent (!!!). Je tedy nasnadě, že se britské ministerstvo dopravy bude snažit tuto praxi zakomponovat do stávajících legislativních prvků tak, aby stejného přístupu mohly využívat všechny místní, případně zemské úřady.
Jak onen opravovaný úsek dálnice M3 vypadal z pohledu řidiče lze vidět na tomto videu:

Zda se do uvažovaného schématu penalizace stavebních firem dostane plánovaná stavba “Chytrá dálnice M6” netuším, nic méně musím uznat, že dálniční úřad Highway England umí předložit veřejnosti hezká videa, nad nimiž by nejeden řidič zaplesal – pokud by ovšem přestal jezdit autem, neboť výsledná realita je zhusta o dost jiná.

Leave a Reply