Stejně tak, jako se ve velké Británii každoročně zvyšuje počet přepravených osob prostřednictvím železniční osobní dopravy, zvyšuje se i množství přepraveného nákladu po železničních tratích.


Poslední statistická data, jež byla shromažďována auditorskou společností KPMG UK, říkají, že přepravou zboží a nákladu prostřednictvím železniční sítě dochází k finančním úsporám zákazníků ve výši 2,7 miliónu liber šterlinků. Dalším kladným argumentem je fakt, že díky železniční nákladní dopravě klesl počet jízd silničních nákladních vozidel o 7,6 miliónu. Stejně tak i finanční obrat ve výši 500 miliónů liber v souvisejících, či navazujících službách. Pozitivním faktem je i skutečnost, že rozvoj a posilování nákladní železniční dopravy přinese i nová pracovní místa nejen v železniční dopravě, ale i v souvisejících oborech národního hospodářství.
Opět se tak potvrzuje fakt, že pokud je železniční doprava (ať již osobní, či nákladní) podporována vládou, projeví se taková podpora napříč celou ekonomikou daného trhu (státu). Zvyšující se osobní železniční dopravě na území UK se budeme věnovat v samostatném článku.

Leave a Reply