Britové se rozhodně nemusí bát politické impotence – podporují nákladní železniční dopravu “co to dá” a výsledkem je výstavba nového intermodálního terminálu ve “Středozemi”, jak si Britové lidově pojmenovali část země s názvem Midlands.

Na stávající nákladní železniční trať bude napojen další úsek, tentokrát u města Cannock. Výstavba bude zahrnovat železniční vlečku k terminálu, velké odstavné parkoviště pro nákladní automobily. Cena? 18 milionů liber.


Další součástí tohoto projektu bude i úprava stávajícího okolí prostoru, jenž byl určen jednak k výstavbě nových částí intermodálního terminálu, tak k renovaci stávajícího areálu, který je v desolátním stavu a byl původně určen k demolici. Součástí projektu je i úprava stávající silniční dopravní infrastruktury, která bude upravena a přebudována tak, aby kapacitně vyhovovala budoucímu zvýšenému provozu nákladních vozidel.[gap height=”10″] Zajímavostí železničního tahu mezi městy Birmingham a Wallsal je fakt, že od roku 1964 sloužil výhradně k vozbě nákladních vlaků, neboť železniční osobní doprava byla na této části tratě v oněch šedesátých letech zrušena na základě tzv. Beechingovy reformy železniční dopravy. Osobní železniční doprava pak byla na tuto část trati, jež nese pojmenování “Chase Line”, v letech 1989 až 2008.[gap height=”10″]

Leave a Reply