Minulý týden se v Náměšti nad Oslavou konala konference o VRT. Následně, 31. Května, přinesl server iDnes informace o tom, jak by vlastně výstavba VRT mohla vypadat, kudy by mohla být směrována a taktéž byl citován Petr Šlegr z organizace CEDOP, že i peníze prý jsou. To ovšem nebyl ten nejzajímavější díl nekonečného seriálu “VRT a my”. To nejzajímavější se totiž skrývalo v diskusi čtenářů – k níž se za pár řádků také dostanu.

Ale nejprve si pojďme představit aktéry, kteří se pravidelně objevují v každém díle seriálu VRT.
První, zcela neznámou postavou, je ministerstvo dopravy. Je to postava nikoliv nepodobná legendární postavě “paní Colombové” ze seriálu Detektiv Colombo – všichni víme, že existuje, avšak nikdo jí ještě v daném seriálu neviděl. U našeho ministerstva dopravy platí, že sem – tam občas po nás, cestující veřejnosti plivnou jakési moudro, a tím to končí. V seriálu o VRT hraje ministerstvo třetí housle.
Dalšími o dost známějšími objekty jsou organizace SUDOP a CEDOP. Jsou něco jako bratři, jen s převráceným vnímáním scénáře oné komedie a stejně tak jako se v běžném životě bratři občas nesnášejí “na krev”, i SUDOP a CEDOP k sobě chovají city vesměs nenávistné. Což je fajn, neboť díky tomuto detailu jsme my, diváci – čtenáři nuceni sledovat i budoucí díly seriálu, abychom konečně pochopili, kdo je ten klaďas a kdo je za padoucha. Zatím je to tak nějak vyrovnané: SUDOP nás naposledy ohromil studií návrhu proveditelnosti VRT, v níž SUDOPem navržené ekonomické aspekty budou vyžadovat účast nejen rodu Rothschildů a stejně jako v minulosti, i tentokrát přijde na řadu národní sbírka – jen cílem nebude Národní divadlo; tentokrát budeme vybírat na existenci státu, jako takového.
CEDOP se nás zase snaží dovést za každou cenu k zásadnímu pochopení, že Švýcarsko má nejen krávu Milku, ale taktéž má údajně nejlepší dopravní systém na světě. Proto mají na svém webu mnoho pochvalných recenzí na tzv. “švýcarský model dopravy”, po jejichž přečtení je snad každému jasné, že pokud neokopírujeme tento dopravní model i pro dopravní řešení v ČR, zhyneme bídnou a krutou smrtí. Vlastně, vnímáno očima CEDOPu, je zvláštní, že nás Švýcarsko ještě neanektovalo.
Třetí hereckou skupinou jsou železniční Ultras – ne, tím nemyslím odboráře a Jaromíra Duška, tedy alespoň ne pro tentokrát. Na mysli mám zcela nekritické fanoušky železniční dopravy, kteří pro samou lásku ke kolejím zapomněli na prostý fakt, že ne do každé vesnice je kolejové těleso vedeno. Absence vědomí tohoto detailu tyto Ultras nijak neomezuje v prezentaci jediného správného názoru, že IAD (tedy individuální automobilová doprava) a NAD (nákladní automobilová doprava) musí být vymýceny, bez náhrady. Dálnice a silnice budou rozbourány, autobusy, automobily a motocykly zabaveny. A od onoho okamžiku se bude cestující veřejnost dopravovat po naší zemi pouze prostřednictvím dokonalé železniční dopravy. Blbé na tom všem je, že oni Ultras – jež jsou vedeni Miroslavem Vykou a kteří jsou umně schováni pod projektem Dopravní Web a sdružením Svaz cestujících ve veřejné dopravě – tomu opravdu věří.
Další part v komedii hrajeme my – novináři, komentátoři a publicisté. Z nějakého důvodu hrajeme v onom seriálu roli naivních , rozumu prostých individuí, která zcela absentovala na logiku a rozumové instinkty. Tedy ne, že by se nám to nelíbilo – vždyť řekněte sami: kdy naposledy jste od nás četli inteligentní komentář stavu věcí? Ale ne, přestaňte, proboha, nebo u tohoto kusu zůstanete v zamyšlení ještě dalších “x” let. Co je faktem, že v přemíře “zcela objektivních a nezaujatých zpráv, či aktualit”, hrajeme roli těch, kteří ztratili názorový podklad a z nějakého nepříliš viditelného důvodu nedokážeme, nechceme, či nesmíme psát v souvislostech, či náznacích. Což je samozřejmě dobře a je to i nutné – jinak by spousta nekonečných seriálů velmi rychle skončila, včetně onoho o VRT. A to žádný režisér nepřipustí, protože spousta doprovodných pozic kolem takových seriálů by zůstala opuštěna. A my bychom přestali psát nesmyslné a nic neříkající “kusy”, a psali bychom o zcela reálném přeplnění českých věznic.
No a poslední herecké pozice obsadila veřejnost, občané České republiky. Hrajete komparz. Bohužel. Což v reálu znamená, že byť se mezi Vámi najde docela dost lidí, kteří mají k výstavbě VRT v ČR vcelku rozumné argumenty, nikoho z těch zodpovědných to vážně nezajímá. Což je logické: role komparzu jsou striktně omezené na volební termíny: tedy v dané dny dojít do místně příslušné volební místnosti a do urny vhodit hlasovací lístek. Nic víc (a nic méně) se od Vás nechce a ani nečeká. Pozitivním faktorem na Vaší roli je to, že je úplně jedno, koho budete volit, takže se tím vůbec nemusíte trápit. Proč? No. Za prvé, není z čeho vybírat – jedna partaj jako druhá a je úplně jedno, jak se to jmenuje. A za druhé ANO, nebude líp.
O tom, že na rozdíl od výše zmíněných hlavních herců komedie máte o dost víc rozumu, svědčí i Vaše diskuse v různých médiích. Jistě, i zde je nutné odfiltrovat několik diskutérů, kteří si spletli datum natáčení, a místo do X-Faktoru na Nově přišli “dělat hérečky” do poměrně vážných diskuzích o budoucnosti dopravní politiky státu. Ale tak to prostě je.
To, že máte víc rozumu, než onen zmíněný zbytek aktérů, o tom svědčí Vámi vyjádřené obavy a které lze jednoduše shrnout do jedné zkratky – ano, to je to NIMBY v titulku článku:

Not In My Backyard.

Zcela stejná situace se totiž odehrává i ve velké Británii, kde jsou s výstavbou VRT o několik málo kroků napřed, ale stejně tak i zde, na půdě Albionu, se herci komedie s názvem HS2, pouštějí do argumentací někdy hloupých, někdy relevantních, někdy lživých a pouze výjimečně pravdivých. A stejně tak jako my v ČR, i obyvatelé Velké Británie jsou zmatení a netuší, který herec má roli kladnou a který roli zápornou. Proto se i mnoho obyvatel Británie vyjádřilo zcela stejně, jako se vyjadřuje mnoho z Vás, co se VRT týče: tedy ano, asi to nutné je, ale NE V MÉM OKOLÍ. Což je velmi zjednodušený překlad oné zkratky NIMBY.
V diskusích varujete nad přílišným optimismem z využití VRT. A děláte správně: nebylo by to poprvé, co provozovatel, či auditor přímo zfalšoval výsledky provozu VRT tak, aby vyzněly pozitivně, ve prospěch VRT. Mimochodem: o tom jsem psal už dávno i zde na stránkách DM (první článek a druhý článek), ale protože Dopravní Magazín je příliš malý projekt, nikdo si toho nevšiml. I tak je s podivem, že odborníci ze SUDOPu i CEDOPu nejsou schopni uznat (nebo spíše pochopit)  fakt, že argumentace ve stylu “ale ve Švýcarsku -“ (Španělsku, Francii – doplňte si dle libosti…) “- to tak funguje” může být v prostředí České republiky diametrálně odlišná. A proto se na zahraniční výzkumy a audity nelze spoléhat ani v tom nejmenším ohledu.
Co je naopak pravdou, tak to, že VRT potřebujeme. Pokud chceme s naší železniční sítí být součástí TEN-T, tedy celoevropské železniční infrastruktury, nemáme jinou možnost. Neboli zjednodušeně řečeno, potřebujeme tranzitní VRT. A možná můžeme doufat v ekonomický zázrak, a část VRT sítě se v rámci České republiky stane ekonomicky obhajitelnou.
Dalším Vaším velmi pravdivým argumentem je zmínka o finanční náročnosti výstavby dopravní infrastruktury VRT. Varujete nad přílišným optimismem a upravujete pravděpodobné částky o stovky milionů směrem vzhůru. Což jednoznačně svědčí o tom, že na rozdíl od všech ostatních herců máte přehled i o jiných komediálních kouscích, jimiž je naše politická i dopravní scéna proslulá. Vždyť tunel Blanka je pro budoucnost pražského okruhu taktéž zcela zásadní stavbou (a to myslím vážně, nikoliv ironicky) a přesto si politici nedokázali uhlídat rozpočet, který se z původních 21 miliard “lehce posunul” za hranici “upravených 35 miliard”, aby po finále skončil účtem převyšujícím 40 miliard. Máte tedy snad nějaký důvod věřit tomu, že “tentokrát to bude jinak” a stát si výstavbu infrastruktury ohlídá? Ne, k takovému naivnímu optimismu skutečně žádný důvod nemáte.
Dalším Vaším velmi trefným argumentem je dotaz na výpočet pravděpodobné ceny jízdného u VRT. Jedna z variant cenové tvorby říká, že jakákoliv cena nižší, než 1500 Kč za jednu cestu ve směru Praha – Brno, bude ekonomicky neobhajitelná. Budiž, dejme tomu. Tím však padá vniveč Šlegrova pozitivní vize o cestujících, kteří budou VRT využívat na denní bázi k cestě do zaměstnání. Na druhou stranu, pokud bychom přijali za platný výpočet jízdného, zveřejněný na webu Vysokorychlostní železnice, pak pro změnu padá možnost ekonomické udržitelnosti provozu VRT na vnitrostátní lince. Z uvedených dvou příkladů je jasně patrné, že ani jedna z argumentujících stran vlastně ani netuší, o čem mluví, co se případné ceny jízdného VRT týče. Hlavně, že ve Švýcarsku to funguje a automobilová doprava je zbytečná – je fajn to vědět, opravdu.
Prostě a jednoduše, otázek, na něž chybí odpovědi, je v případě české VRT sítě více, než dost. A to by mělo být varování všem, kteří v oné absurdní komedii mají některou z aktivních rolí. Na druhou stranu pro “komparz” je to vlastně dobrá zpráva: znamená to totiž, že k vlastní realizaci VRT máme tak strašně moc daleko, že mnozí z nás se tohoto aktu pravděpodobně nedožijí a tudíž nám může být úplně jedno, jak to dopadne a kolik peněz v onom projektu padne.
Jen začínám litovat naše děti: jak se v tom seriálu po tolika letech a tolika dílech vlastně zorientují?
Na závěr Vám opět nabízím video. Vlastně dvě videa. V prvním videu (Bůh a Královna žehnej za BBC a jejich otevřené diskuzní večery politiků s veřejností, oproti nimž jsou Otázky V. Moravce bezduchou, nekoukatelnou parodií na diskusní pořad) jde o diskusi občanů s politiky o výstavbě HS2: proč je nutná? Proč chce vláda utrácet tolik peněz na novou VRT místo aby zlepšovala stávající infrasktrukturu atp.. Co je úžasné, ta kultura diskuze – to opravdu stojí za shlédnutí… Ve druhém videu se studenti jedné britské univerzity snaží zamyslet nad jednoduchou otázkou: může být HS2 ekonomickým přínosem?
Opravdu mne mrzí, že neumím vkládat titulky do YT, stálo by to za to. Ale i tak to zkuste, dost náznaků lze odhadnout z infografiky, která u druhého videa je.

Počet Komentářů: 3

Leave a Reply